Reči na slovo I
0

Šta znači intarzija? Majstor koji radi intarziju naziva se intarzijator. Etimologija kaže da izraz intarzija…

Reči na slovo E
0

Šta znači eskapizam? Vrsta bežanja iz svakodnevnice naziva se eskapizam. Pozivajući se na etimologiju otkrivamo…

Reči na slovo E
0

Šta je to epopeja? Epsko delo istorijskog sadržaja naziva se epopeja. Etimologija nas upućuje na…

Reči na slovo E
0

Šta je to enkaustika? Stara tehnika slikanja naziva se enkaustika.   Etimologija kaže da izraz…

Reči na slovo A
0

Šta je to angiologija? Angiolog je stručno lice koje se bavi agiologijom. Najkraća definicija angiologije…

Reči na slovo K
0

Šta znači kapela? Kapela je objekat ili manja crkva obično priključenja većim institucijama kao što…

Reči na slovo T
0

Šta znači tromeđa? Geografska tačka gde se susreću granice od tri države ili nekih drugih…

Reči na slovo K
0

Šta znači korektiv? Sredstvo za popravljanje ili ublažavanje naziva se korektiv. Izraz korektiv retko se…

Reči na slovo P
0

Šta su perkusije? Specifičan oblik kucanja ili udaranja naziva se perkusija. Etimologija nas upućuje na…

1 155 156 157 158 159 217