Reči na slovo I
0

Šta je to inhibicija? Kočenje i sprečavanje fizioloških i psiholoških pojava naziva se inhibicija. Inhibicija…

Reči na slovo H
0

Šta znači heroizam? Heroizam znači da određena osoba poseduje veliku duševnu i telesnu nadmoć. Verujem…

Reči na slovo V
0

Šta je viktomologija Procese i posledice viktimizacije izučava viktimologija. Svesni smo činjenice da se žrtve…

Reči na slovo P
0

Šta je permisivnost Svojevrsna popustljivost naziva se permisivnost. Kao i svaki vid tolerancije različitih mišljenja…

Reči na slovo G
0

Šta su ganglije Nervni čvor na leđnoj moždini predstavlja ganglije. Pozivajući se na etimologiju, sam…

1 155 156 157 158 159 204