Reči na slovo M
0

Šta je to memorandum? Memorandum je dokument koji beleži neki događaj, dogovor ili samo razmišljanja…

Reči na slovo Š
0

Šta je to štraca? Štrača predstavlja trgovački dnevnik. Izraz štrača je veoma redak zbog čega…

Reči na slovo R
0

Šta je to romb? Paralelogram sa stranicama jednake dužine i dva oštra i dva tupa…

Reči na slovo P
0

Šta je to paradigma? Paradigma označava primer za ugled, uzorak, obrazac. Sve češće imamo priliku…

Reči na slovo I
0

Šta je to irogaz? Irogaz je predstava. Pojam irogaz se retko koristi na našim prostorima,…

Reči na slovo K
0

Šta znači konvergirati? Konvergirati znači uzajamno približavati se. Konvergirati je još jedan u nizu pojmova…

Reči na slovo M
0

Šta je to manihejstvo? Manihejstvo predstavlja tradicionalno persijsko verovanje koje je bilo organizovano kao religija…

Reči na slovo P
0

Šta znači predator? Najjednostavnije  predrator znači istrebljivač. Svi svo mi čuli, a veliki broj nas…

Reči od A do Đ
0

Šta znači eksplicitno? Eksplicitno znači jasno,nedvosmisleno, objašnjeno. Pojam eksplicitno predstavlja termin koji se pretežno koristi…

Reči na slovo H
0

Šta je havarija? Havarija je reč koja pokazuje da je nešto oštećeno, da je pokvareno,…

1 155 156 157 158 159 245