Reči na slovo G
0

Šta su ganglije Nervni čvor na leđnoj moždini predstavlja ganglije. Pozivajući se na etimologiju, sam…

Reči na slovo D
0

Šta je demencija Intelektualna disfunkcionalnost naziva se demencija. Svakome se dešava da zaboravi neke svakodnevne,…

Reči na slovo I
0

Šta znači izotoničan? Najjednostavnije izotoničan predstavlja osobinu vodenog rastvora određene materije koja privlači još vode.…

Reči na slovo I
0

Sta znači pojam imunodeficijencija? Imunodeficijencija je neizlečiva bolest imunološkog sistema koja nastaje usled nedostatka pojedinih…

Reči na slovo D
0

Značenje pojma diverzifikovati Diverzifikovati znači menjati oblik i način rada uvođenjem raznovrsnosti. Da li ste…

Reči na slovo B
0

Šta znači pojam bičari? Bičari su najrasprostranjenije jednoćeliske praživotinje koje se kreću pomoću biča. Značenje…

Reči na slovo P
0

Šta znači pojam prosperirati? Prosperirati znači napredovati. Da li ste čuli za izraz prosperitet? A…

Reči na slovo K
0

Značenje reči kulminirati? Biti na vrhuncu, dostići najvišu tačku nečega znači kulminirati. Izraz kulmninirati potiče od…

Reči na slovo K
0

Šta znači katatonija? Katatonija je najređi oblik šizofrenije. Ako ne u svakodnevnom životu onda ste…

Reči na slovo R
0

Šta je to racionalizacija? Najjednostavnije rečeno racionalizacija predstavlja objašnjavanje ili prilagođavanje zasnovano na racionalnim temeljima.…

1 154 155 156 157 158 202