Reči na slovo O
0

Šta je to opaska? Opaska je reč koja upućuje na neki specifičan komentar, dobacivanje ili…

Reči na slovo I
0

Šta je impetigo? Impetigo je kožno oboljenje koje se manifestuje pojavom mehurića s bistrom tečnosti,…

Reči na slovo R
0

Šta je rektifikacija? Rektifikacija je pojam kojim označavamo proces ispravljanja, popravljanja ili prečišćavanja. Reč rektifikacija…

Reči na slovo Č
0

Šta je čemer? Čemer je reč čije značenje se odnosi na osećanje boli, tuge, jada,…

Reči na slovo I
0

Šta je to insuficijentnost? Insuficijentnost predstavlja slabost, nedostatak, oskudaciju. Pojam insuficijentnost veoma je redak u…

Reči na slovo M
0

Šta je to mikrosociologija? Grana sociologije koja proučava male društvene grupe naziva se mikrosociologija. Svima…

Reči na slovo A
0

Šta je to augmentativ? Agumenativ je imenica koja ima uvećano značenje. Po etimologiji pojam agumenativ…

Reči na slovo M
0

Šta je to memorandum? Memorandum je dokument koji beleži neki događaj, dogovor ili samo razmišljanja…

1 154 155 156 157 158 244