Browsing: Reči na slovo U

Reči na slovo U
0

Šta je univerzum? U daljem tekstu saznajte značenje ovog pojma. Beskonačno prostranstvo koje nas okružuje…

Reči na slovo U
0

Šta znači zapravo pojam unikat? Šta je unikat kada je reč o predmetima a šta…

Reči na slovo U
0

 Šta znači uobičajeno? Da li znate tačno značenje ovog pojma? Uobičajeno je nešto što je…

Reči na slovo U
0

Šta znači upražnjavati? Da li znate tačno značenje ovog pojma? Upražnjavati je glagol koji se…

Reči na slovo U
0

Šta je ugovor? Znate li tačnu definiciju ovog pojma? Pravno obavezujući odnos između dve ili…

Reči na slovo U
0

Šta je uzurpacija? Uzurpacija je pojam, koji se posmatrano u najširem smislu koristi  da označi…

Reči na slovo U
0

Šta je utilizacija? Pravljenje nečega upotrebljevim naziva se utilizacija. Da li ste bili u prilici…

Reči na slovo U
0

Šta znači univerzalno? Univerzalno je pridev koji označava nešto što je zajedničko, opšte. Neretko na…

Reči na slovo U
0

Šta znači reč unifikacija? Drugi izraz za unifikaciju je ujedinjavanje. S obzirom da ovaj termin…

Reči na slovo U
0

Šta znači uostalom? Uostalom je rečca koja ima značenje najzad, naposletku. Veerujem da svako od…

1 2