Browsing: Reči na slovo T

Reči na slovo T
0

Šta je to tipologija? Proučavanje i razvrstavanje nečega na različite tipove naziva se tipologija. Prostije…

Reči na slovo T
0

Šta znači tromeđa? Geografska tačka gde se susreću granice od tri države ili nekih drugih…

Reči na slovo T
0

Šta znači totemizam? Verovanje i poštovanje totema naziva se totemizam. Naziv totemizam potiče od indijanske…

Reči na slovo T
0

Značenje reči troglodit Stanovnik pećine naziva se troglodit. Ako krenemo od porekla same reči, trogloditi…

Reči na slovo T
0

Značenje reči transpozicija Specifična vrsta premeštanja naziva se transpozicija. Prema etimologiji izraz transpozicija potiče od…

Reči na slovo T
0

Šta znači reč tercijar Tercijarski period u razvitku Zemlje naziva se tercijar. Etimologija nam govori…

Reči na slovo T
0

Šta znači pojam teleks Vest poslata ili primljena preko teleprintera naziva se telekst. Kada bismo…

Reči na slovo T
0

Tek kada želimo da saznamo pravo značenje nekih reči, shvatamo koliko ustvari srpski jezik ima…

Reči na slovo T
0

Tucindan je narodni praznik, koji uvek pada 5. Januara, dva dana pred Božić, odnosno dan…