Browsing: Reči na slovo T

Reči na slovo T
0

Šta znači tretirati? Saznajte tačno značenje ovog pojma. Tretirati je glagol koji u svom najopštijem…

Reči na slovo T
0

Šta je topografija? Koje je značenje reči topografija? Topografija je pojam koji se odnosi na…

Reči na slovo T
0

Šta je tabakera? Kutija za duvan, cigarete ili burmut naziva se tabakera. Sigurno ste bili…

Reči na slovo T
0

Šta znači tast? Tast je naziv za oca Vaše supruge. U nekim krajevima naše zemlje…

Reči na slovo T
0

Šta znači trolati? Trolati je pojam koji se u internet terminologiji koristi za radnje koje…

Reči na slovo T
0

Šta je tabulator? Znak koji nastaje kada se na tastaturi pritisne taster “Tab” naziva se…

Reči na slovo T
0

Šta su trogloditi? Trogloditi je naziv za ljude koji žive u pećinama. Pojam trogloditi se…

Reči na slovo T
0

Šta znači tip top? Tip- top je žargonski izraz koji označava nešto najbolje, najotmenije, nešto…

1 2 3 4 6