Browsing: Reči na slovo S

Reči na slovo S
0

Šta je simulacija? Simulacija predstavlja namerno i svesno obmanjivanje okoline, odnosno pretvaranje da smo nešto…

Reči na slovo S
0

Šta je svest? Sveukupnost vlastititih psihičkih doživljaja i psihičkih procesa naziva se svest. Da li…

Reči na slovo S
0

Šta znači samokontrola? Vladanje nad samim sobom naziva se samokontrola. Sigurno ste do sada bili…

Reči na slovo S
0

Šta je situacija? Skup okolnosti i prilika u kojima se neko ili nešto nalazi, naziva…

Reči na slovo S
0

Šta je sari? Ženska indijska narodna nošnja naziva se sari. Ako znate šta znači sari…

Reči na slovo S
0

Šta znači reč solipsizam? Poseban oblik subjektivnog idealizma naziva se solipsizam. U filozofiji se solipsizam…

Reči na slovo S
0

Šta je stečaj? Zakonom utvrđen postupak koji se pokreće protiv imovine dužnika radi ravnomernog podmirenja…

Reči na slovo S
0

Šta je to sekrecija? Termin sekrecija označava izlučivanje i pre svega se odnosi na izlučivanje…

Reči na slovo S
0

Šta znači supervizor? Iskusan nadzornik, odnosno vođa tima sa višim stepenom odgovornosti naziva se supervizor.…

Reči na slovo S
0

Šta je to sirće? Sirće je zapravo kiselina koja se u ishrani koristi kao vrsta…

1 2 3 4 5 11