Browsing: Reči na slovo S

Reči na slovo S
0

Šta znači snalažljivost? Za koga kažemo da je snalažljiv? Snalažljivost kao osobina često se izjednačava…

Reči na slovo S
0

Šta je skamija? Saznajte tačno značenje ovog pojma. Skamija je školska klupa. Skamija je pojam…

Reči na slovo S
0

Šta je socijalizam? Koje su karakteristike socijalistikog društvenog uredjenja? Specifično društveno uređenje naziva se socijalizam. O…

Reči na slovo S
0

Šta je sakristija i čemu ona služi? Znate li tačno značenje ovog pojma? Sporedna prostorija…

Reči na slovo S
0

Šta je skrotum? Šta znači ovaj medicinski pojam? Skrotum (latinski: scrotum) je kožna kesa u…

Reči na slovo S
0

Šta je sklonost? Šta znači kada kažemo da je neko sklon ka nečemu? Sklonost označava…

Reči na slovo S
0

Šta je svemir? Da li ste upoznati sa značenjem navedenog pojma? Beskonačno prostranstvo koje nas…

1 2 3 4 5 15