Browsing: Reči na slovo S

Reči na slovo S
0

Šta znači svekar? Svekar je naziv za muževljevog oca. Jedan od opšte poznatih pojmova kada…

Reči na slovo S
0

Šta znači sestrić? Sin jedne sestra u odnosu na druge sestre ili braću naziva se…

Reči na slovo S
0

Šta znači sinovac? Bratov sin drugom bratu naziva se sinovac. Brojni su termini koji se…

Reči na slovo S
0

Šta je speleologija? Naučna grana geologije koja se bavi istraživanjem morfologije, nastanka i razvoja jama…

Reči na slovo S
0

Šta je svirepost? Svirepost je prilog koji se koristi u značenju okrutnost, nemilosrdnost, nasilnost. Pojam…

Reči na slovo S
0

Šta znači siže? Siže se definiše kao predmet ili sadržaj nekog govora, spisa, dela, i…

Reči na slovo S
0

Šta znači sublimirati? Sublimirati znači pretvarati se u nešto više, u nešto uzvišeno, a u…

Reči na slovo S
0

Šta znači sagledavanje? Sagledavanje je pojam koji označava proniknuti u nešto, tj. ustanoviti ili zapaziti…

Reči na slovo S
0

Šta je sultan? Islamska vladarska titular sa različitim istorijiskim značenjima naziva se sultan. Poznato je…

1 2 3 4 5 13