Browsing: Reči na slovo S

Reči na slovo S
0

Šta je stihija? Šta znači kada čujemo da je “posredi neka stihija”? Pojam stihija ima…

Reči na slovo S
0

Šta je sonata? Sonata je naziv za muzičku kompoziciju koja ima tri ili četiri stava.…

Reči na slovo S
0

Šta je siroče? Dete kojem su umrli roditelji naziva se siroče. Da li ste čuli…

Reči na slovo S
0

Šta znači svastika? Svastika je naziv za ženinu sestru. Tazbinsko srodstvo predstavlja pravnu vezu koja…

Reči na slovo S
0

Šta znači snaja? Snaja je termin koji se koristi da označi sinovljevu, bratovljevu ili sestrićevu…

Reči na slovo S
0

Šta znači svekar? Svekar je naziv za muževljevog oca. Jedan od opšte poznatih pojmova kada…

Reči na slovo S
0

Šta znači sestrić? Sin jedne sestra u odnosu na druge sestre ili braću naziva se…

Reči na slovo S
0

Šta znači sinovac? Bratov sin drugom bratu naziva se sinovac. Brojni su termini koji se…

Reči na slovo S
0

Šta je speleologija? Naučna grana geologije koja se bavi istraživanjem morfologije, nastanka i razvoja jama…

1 2 3 4 12