Browsing: Reči na slovo S

Reči na slovo S
0

Šta je to skarifikacija? Skarifikator je sprava sa kojom se najčešće obavlja skarifikacija. Prema etimolozima,…

Reči na slovo S
0

Šta znači sukcesija? Sledovanje, odnosno stupanje na čije mesto (uzastopnost) ili nasleđivanje naziva se sukcesija.…

Reči na slovo S
0

Šta su to subvencije? Novčana pomoć koju država daje institucijama od javnog značaja naziva se…

Reči na slovo S
0

Šta znači svakako? Svakako je prilog koji ima značenje definitivno ili zasigurno. Reč svakako je…

Reči na slovo S
0

Šta je to stakato? Muzička artikulacija pri kojoj se pravo trajanje tona skrajuće naziva se…

Reči na slovo S
0

Šta je to sujeta? Osobina određene osobe da ističe svoju ličnost naziva se sujeta. Etnološki…

Reči na slovo S
0

Šta je to statista? Osoba koja nema stalno angažovanje u pozorištu naziva se statista. Izraz…

Reči na slovo S
0

Šta znači reč sinteza? Svojevrsna metoda spajanja naziva se sinteza. Etimologija kaže da izraz sinteza…

Reči na slovo S
0

Šta je to sinologija? Proučavanje kineske istorije i tradicije, njihovog jezika i umetnosti naziva se…

1 9 10 11 12 13 14