Browsing: Reči na slovo S

Reči na slovo S
0

Izraz sekvenca potiče od latinske reči sequi u značenju slediti, pratiti. Zato se sekvenca može…

Reči na slovo S
0

Kada pokušavamo da prevedemo neka svoja osećanja i doživljaje u reči, mi ih zapravo ubacujemo…

Reči na slovo S
0

Jedan od najstarijih univerziteta na svetu jeste Sorbona. Predstavlja kompleks od 13 fakluteta, a po…

Reči na slovo S
0

Asocijacija za termin silueta je svakako neka kontura, senka ili tome slično. Međutim, otkrivamo još…

Reči na slovo S
0

Da li ste znali da stipsa pored toga što u žargonskom govoru označava nekog ko…

Reči na slovo S
0

Kod nas se pojam sektor najviše upotrebljava radi lakšeg organizovanja poslova, što znači najjednostavnije rečeno…

Reči na slovo S
0

Sigurno ste se u svakodnevnoj komunikaciji susreli sa stavom da je neko izrazio skepsu ili…

Reči na slovo S
0

Naziv reči spektroskop potiče od grčke reči (skopeo) sto znači posmatram, a predstavlja instrument za…

Reči na slovo S
0

Reč svastika potiče iz sanskritskog jezika, kojim se govori u Indiji i u nekim delovima…

1 9 10 11 12