Browsing: Reči na slovo S

Reči na slovo S
0

Šta je serologija? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem i definicijom navedenog pojma? Nauka…

Reči na slovo S
0

Statičnost, šta je to zapravo? Koje je značenje ovog pojma? Statičnost je osobina onoga koji…

Reči na slovo S
0

Šta je satirijaza? Šta znači kada kažemo da neko ima ovaj poremećaj? Hiperseksualnost, odnosno neprirodno…

Reči na slovo S
0

Šta je stigmatizacija? Šta znači stigmatizirati pojedinca ili određenu grupu? U svom najopštijem značenju pojam…

Reči na slovo S
0

Šta je siperak? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Siperak je turcizam koji se koristi da…

Reči na slovo S
0

Šta je sinegdoha? Znate li tačno značenje navedenog pojma? Stilska figura kojom se jedan pojam…

Reči na slovo S
0

Šta je to sintagma? Znate li tačno značenje navedenog pojma? Uređena grupa reči spojena u…

1 2 3 15