Browsing: Reči na slovo R

Reči na slovo R
0

Šta znači rotarijanac? Član Rotari kluba koji predstavlja međunarodnu organizaciju poslovnih i profesionalnih ljudi, naziva…

Reči na slovo R
0

Šta je ritam? Ritam predstavlja naizmeničo dizanje i spuštanje glasa, kao i naizmeničnu upotrebu naglašenih…

Reči na slovo R
0

Šta znači rutavo? Rutavo je pridev koji označava preteranu maljavost. Male su šanse da ćete…

Reči na slovo R
0

Šta znači ravnodušnost? Ravnodušnost predstavlja psihičko stanje bez strasti koje karakteriše nezainteresovanost i neuzbuđenost. Svi…

Reči na slovo R
0

Šta su to reforme? Preuređivanje, odnosno izmene nekog sistema nazivaju se reforme. Svakodnevno u prilici…

Reči na slovo R
0

Šta znači retro? Retro predstavlja predmetak u rečenicama sa značenjem, a takođe se koristi i…

Reči na slovo R
0

Šta je to reporter? Izvestilac, odnosno sakupljač i donosilac vesti naziva se reporter. Svi mi…

Reči na slovo R
0

Šta je to reperkusija? Reperkusija je reč sa više značenje, a najčešće se koristi kao…

Reči na slovo R
0

Šta je to romanika? Stil u evropskoj umetnosti koji je trajao od 1000 do 1250…

1 2 3 4 5 10