Browsing: Reči na slovo R

Reči na slovo R
0

Šta je rafiniranost? Rafiniranost predstavlja prefinjenost. Pojam rafiniranost sve češće možemo čuti i u svakodnenvoj…

Reči na slovo R
0

Šta znači razuman? Razuman je pridev koji opisuje osobu koja je razborita. Sigurno ste do…

Reči na slovo R
0

 Šta je ramazan? Ramazan je deveti mesec u islamskog kalendaru i za njih predstavlja sveti…

Reči na slovo R
0

Revolucija Radikalna promena društvenih odnosa naziva se revolucija. Pojam revolucija prisutan je u našoj svakodnevnici…

Reči na slovo R
0

Šta znači regrutacija? Regrutacija je metod pripreme određene osobe za vršenje nekih dužnosti i zadataka.…

Reči na slovo R
0

Šta znači reč revolucionar? Revolucionar je učesnik revolucije. Često smo i sami bunimo i burno…

Reči na slovo R
0

Šta znači reč repertoar? Spisak uloga ili muzičko scenskih komada naziva se repertoar. Izraz repertoar…

Reči na slovo R
0

Šta je to relativizacija? Smanjiti tačnost nečega znači relativizirati ga. Kada nismo sigurni u tačnost…

Reči na slovo R
0

Kakvo je značenje reči “rekombinacija”? Rekombinacija je pojam koji najjednostanije označava određenu preraspodelu, ponovno ređanje,…

Reči na slovo R
0

Šta je reformator? Sprovodioc reformi, preinačitelj nabolje ili obnovitelj naziva se reformator. Da li ste…

1 2 3 4 10