Browsing: Reči na slovo R

Reči na slovo R
0

Šta znači pojam rahmetlija? Rahmetlija je reč koja potiče iz turskog jezika (rahmetli) i ima…

Reči na slovo R
0

Šta je rekapitulacija? Kakvo opšte značenje ima pojam rekapitulacija a šta znači rekapitulacija u procesu…

Reči na slovo R
0

Šta je raritet i koje značenje ima? Raritet je pojam koji označava retkost, koji opisuje…

Reči na slovo R
0

Šta je rodijum? Kakav je to hemijski element? Rodijum je metal relativno visoke vrednosti pa…

1 2 3 4 13