Browsing: Reči na slovo R

Reči na slovo R
0

Šta je to rinfuza? Rinfuza predstavlja utovar robe u kojem se roba nalazi u rasutom…

Reči na slovo R
0

Šta je to realokacija? Premeštanje tj. preusmeravanje na drugu lokaciju naziva se realokacija. Velika je…

Reči na slovo R
0

Šta znači rezidencija? Svojevrsno prebivalište ili sedište naziva se rezidencija. Etimologija kaže da izraz rezdencija…

Reči na slovo R
0

Šta znači redaktor? Svojevrsni oblik urednika naziva se redaktor. Etimologija kaže da izraz redaktor potiče…

Reči na slovo R
0

Šta je to redukcija? Otpuštanje, oslobađanje, smanjenje ili smanjivanje naziva se redukcija. Do sada sigurno…

Reči na slovo R
0

Šta je to renesansa? Jedno od najkreativnijih epoha čovečanstva naziva se renesansa. Kada čujete čuvena…

Reči na slovo R
0

Šta znači reč radikalno? Iz korena ili potpuno novo delovanje naziva se radikalno. Etimologija upućuje…

Reči na slovo R
0

Šta je to revalvacija? Povećanje vrednosti nacionalne valute prema drugim valutama naziva se revalvacija. Revalvacija…

Reči na slovo R
0

Šta znači readmisija? Najjednostavnije rečeno readmisija predstavlja povratak lica koja neosnovano borave na teritoriji neke…

Reči na slovo R
0

Šta je to Raguza? Raguza je italijanski naziv za Dubrovnik. Verujem da ste svi čuli za…

1 8 9 10 11 12 13