Browsing: Reči na slovo R

Reči na slovo R
0

Šta znači ratifikacija? Svojevrsno potvrđivanje nečega naziva se ratifikacija. Etimologija nas upućuje na poreklo izraza…

Reči na slovo R
0

Šta je to reper? Uočljiva visinska tačka koja služi za snalaženje naziva se reper. Nema…

Reči na slovo R
0

Šta je to revija? Revija predstavlja javno pokazivanje i predstavljanje predmeta ili određenih ličnosti u…

Reči na slovo R
0

Šta je to rinfuza? Rinfuza predstavlja utovar robe u kojem se roba nalazi u rasutom…

Reči na slovo R
0

Šta je to realokacija? Premeštanje tj. preusmeravanje na drugu lokaciju naziva se realokacija. Velika je…

Reči na slovo R
0

Šta znači rezidencija? Svojevrsno prebivalište ili sedište naziva se rezidencija. Etimologija kaže da izraz rezdencija…

Reči na slovo R
0

Šta znači redaktor? Svojevrsni oblik urednika naziva se redaktor. Etimologija kaže da izraz redaktor potiče…

Reči na slovo R
0

Šta je to redukcija? Otpuštanje, oslobađanje, smanjenje ili smanjivanje naziva se redukcija. Do sada sigurno…

Reči na slovo R
0

Šta je to renesansa? Jedno od najkreativnijih epoha čovečanstva naziva se renesansa. Kada čujete čuvena…

1 8 9 10 11 12 13