Browsing: Reči na slovo P

Reči na slovo P
0

Šta je paleologija? Nauka koja se bavi proučavanjem starina naziva se paleologija. Da li ste…

Reči na slovo P
0

Šta je pohlepa? Pohlepa se definiše kao želja pojedinca za sve većim posedovanjem, uz bezobzirnost…

Reči na slovo P
0

Šta znači pedantan? Pedantan je pridev koji se koristi da označi osobu koja stiže na…

Reči na slovo P
0

Šta su parametri? Konstantne veličine u nekoj matematičkoj funkciji nazivaju se parametri, a ovaj pojam…

Reči na slovo P
0

Šta je poglavar? Poglavar je pojam koji označava predvodnika ili vođu. Za pojam poglavar svi…

Reči na slovo P
0

Šta znači reč pijetet? Svojevrsna odanost ili duboko poštovanje naziva se pijatet. I kod nas…

Reči na slovo P
0

Šta je posesivnost? Posesivnost je duboko osećanje nesigurnosti u sebe koje se ispoljava u želji…

Reči na slovo P
0

Šta je pacifista? Miroljubiv čovek koji je protivnik bilo kojeg vida rata naziva se pacifista.…

Reči na slovo P
0

Šta je preteča? Preteča je pojam koji ima značenje prethodnika. Da li ste bili u…

Reči na slovo P
0

Šta je prefinjenost? Prefinjenost označava uglađenost, urednost, istančanost. Pojam prefinjenost ranije se dosta slabije koristio,…

1 2 3 4 5 20