Browsing: Reči na slovo P

Reči na slovo P
0

Šta je pejdžer? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Pejdžer je bežični telekomunikacioni uređaj koji prima…

Reči na slovo P
0

Prdavac, šta je to zapravo? Da li ste upouznati sa tačnim značenjem navedenog pojma? Prdavac…

Reči na slovo P
0

Šta je punktiranje? Koje značenje ima navedeni pojam? Punktiranje je medicinski pojam koji se koristi…

Reči na slovo P
0

Proskomidija, šta je to zapravo? Koje značenje ima navedeni pojam? Proskomidija predstavlja prvi deo Svete…

Reči na slovo P
0

Parafin, šta je to zapravo? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Mineralno ulje dobijeno preradom nafte…

Reči na slovo P
0

Panegirik, šta je to zapravo? Saznajte tačno značenje i upotrebu navedenog pojma. Javni govor u…

Reči na slovo P
1

Šta je pastuv? Koje značenje ima ova reč? Pastuv je naziv za rasnog konja. Sam…

Reči na slovo P
0

Šta je post-restant? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Posebna vrsta pošiljke koju primalac može podići…

Reči na slovo P
0

Prozodija, šta je to zapravo? Šta označava i kada se koristi ovaj pojam? Lingvistička disciplina…

Reči na slovo P
0

Šta je podrivanje? Šta znači podrivati zemlju? Podrivanje je termin kojim se opisuju delatnosti koje…

1 2 3 4 27