Browsing: Reči na slovo P

Reči na slovo P
0

Šta je palpacija i kakvo značenje ima postupak palpacije u medicini? Palpacija je metod ispitivanja…

Reči na slovo P
0

Šte je politehnika? Znate li tačno značenje ovog pojma? Politehnika je raniji naziv za višu…

Reči na slovo P
0

Šta je patronimik? Saznajte tačno značenje ovoga pojma. Prezime izvedeno od očevog imena ili imena…

Reči na slovo P
0

Šta je prosektura? Na šta tačno mislimo kada kažemo prosektura? Ustanova u kojoj se praktično…

Reči na slovo P
0

Često čujemo da je neka reč ili rečenica zapravo palindrom. O kakvim rečima ili rečenicama…

Reči na slovo P
0

Šta znači permutacija? Kakva je vrsta zamene u pitanju? Permutacija je pojam koji ima sledeće…

Reči na slovo P
0

Šta je pasarela i kakvo konkretno značenje pasarela ima u arhitekturi i građevinarstvu? Pasarela je…

Reči na slovo P
0

Šta je promil? Koje je tačno značenje navedenog pojma? Bezdimenziona veličina koja označava hiljaditi deo…

Reči na slovo P
0

Šta je prepredenost? Za koga kažemo da je prepreden? Sinonim za prepredenost je lukavstvo. Svakodnevno…

Reči na slovo P
0

Šta je počinak? Šta znači izraz „poći na počinak“? Počinak je stanje mirovanja tela, odnosno…

1 2 3 4 24