Browsing: Reči na slovo P

Reči na slovo P
0

Šta su polisaharidi? Celuloza, skrob i glikogen spadaju u najrasprostranjenije polisaharide. Polisaharidi spadaju u grupu…

Reči na slovo P
0

Šta znači pastorak? Pastorak je naziv za sina očuhove žene ili maćehinog muža iz prethodnog…

Reči na slovo P
0

Šta je poligamija? Bračna veza jednog muškarca sa više žena ili obrnuto naziva se poligamija.…

Reči na slovo P
0

Šta je protoplazma? Živi deo biljnih, životinjskih i drugih ćelija koji je okružen sa plazma…

Reči na slovo P
0

Šta je požuda? Požuda je vrsta osećanja koja se najjednostavnije definiše kao preterano jaka želja…

Reči na slovo P
0

Šta je psihologizam? Teorija u kojoj se psihološkim činiocima pridaje odlučujući značaj u objašnjavanju društva…

Reči na slovo P
0

Šta znači prezirati? Prezirati je pojam koji se koristi da oznaci krajnje omalovažavanje koje se…

Reči na slovo P
0

Šta znači peroralno? Peroralno je prilog koji označava uzimanje ili uvođenje nečega kroz usta (uzimanje…

Reči na slovo P
0

Šta je polarizacija? Najjednostavnije rečeno polarizacija predstavlja usmeravanje u suprotne strane. Sigurno ste prilikom kupovine…

Reči na slovo P
0

Šta je paleologija? Nauka koja se bavi proučavanjem starina naziva se paleologija. Da li ste…

1 2 3 4 20