Browsing: Reči na slovo P

Reči na slovo P
0

Šta je to ponerologija? Učenje o zlu u čovekovoj prirodi naziva se ponerologija. Pojam ponerologija se…

Reči na slovo P
0

Šta je to pomodarstvo? Svojevrsno robovanje modi može se nazvati pomodarstvo. Etimologija nas upućuje na…

Reči na slovo P
0

Šta je to pinjon? Pinjon je reč koja ima više značenja, a uglavnom kada kažemo…

Reči na slovo P
0

Šta znači predispozicija? Naklonost, naginjanje, nadarenost odnosno sklonost ka nečemu naziva se predispozicija. Pojam predispozicija…

Reči na slovo P
0

Šta je to piksla? Piksla je pepeljara odnosno posuda koja služi za pepeo od cigareta.…

Reči na slovo P
0

Šta su perkusije? Specifičan oblik kucanja ili udaranja naziva se perkusija. Etimologija nas upućuje na…

1 17 18 19 20 21 27