Browsing: Reči na slovo P

Reči na slovo P
0

Šta je to parip? Parip znači konj, a ovaj izraz takođe se može upotrebljavati i…

Reči na slovo P
0

Šta je to presedan? Pređašnji, odnosno raniji slučaj naziva se presedan. Izraz presedan ne koristi…

Reči na slovo P
0

Šta znači politeizam. Verovanje u više Bogova naziva se politeizam. Hrišćanstvo pripada monoteizmu odnosno religiji…

Reči na slovo P
0

Šta znači progresivno? Najjednostavnije rečeno progresivno znači napredno. U svim sferama javnog života pogotovo kod…

Reči na slovo P
0

Šta je to prohibicija? Zabrana proizvodnje, prodaje i upotrebe alkoholnih pića naziva se prohibicija. Po…

Reči na slovo P
0

Šta je penologija Nauka o sredstvima za kažnjavanje naziva se penologija. Stručan naziv za izučavanje…

Reči na slovo P
0

Šta je permisivnost Svojevrsna popustljivost naziva se permisivnost. Kao i svaki vid tolerancije različitih mišljenja…

Reči na slovo P
0

Šta znači pojam prosperirati? Prosperirati znači napredovati. Da li ste čuli za izraz prosperitet? A…

1 17 18 19 20 21 25