Browsing: Reči na slovo P

Reči na slovo P
0

Šta je to pederastija? Pederastija je pojam korišćen u Antičkoj Grčkoj za intimnu vezu između…

Reči na slovo P
0

Šta je to poredak? Uređen niz određenih elemenata naziva se poredak. Pri izgovoru reči poredak…

Reči na slovo P
0

Šta je to pozitivizam? Učenje koje se zasniva isključivo na činjenicama naziva se pozitivizam. Izraz…

Reči na slovo P
0

Šta su to predrasude? Unapred donešeno mišljenje ili sud o nečemu što ne poznajemo dovoljno…

Reči na slovo P
0

Šta je to pudrijera? Kutija za puder naziva se pudrijera. Muškom svetu sigurno nije poznata…

Reči na slovo P
0

Šta je to pjeorativ? Pjeorativ je reč pogrdnog značenja. Reč pjeorativ nastala je od latinske…

Reči na slovo P
0

Šta je to parip? Parip znači konj, a ovaj izraz takođe se može upotrebljavati i…

Reči na slovo P
0

Šta je to presedan? Pređašnji, odnosno raniji slučaj naziva se presedan. Izraz presedan ne koristi…

1 17 18 19 20 21 26