Browsing: Reči na slovo P

Reči na slovo P
0

Šta je permisivnost Svojevrsna popustljivost naziva se permisivnost. Kao i svaki vid tolerancije različitih mišljenja…

Reči na slovo P
0

Šta znači pojam prosperirati? Prosperirati znači napredovati. Da li ste čuli za izraz prosperitet? A…

Reči na slovo P
0

Šta znači reč percepcija Percipiranje je rezultat percepcije. Kada opažamo i postanemo svesni nekog predmeta…

Reči na slovo P
0

Šta je pipeta Vrsta laboratorijske cevčice naziva se pipeta. Uglavnom su se laboranti susretali sa…

Reči na slovo P
0

Značenje reči poltronstvo Ponašanje poltrona naziva se poltronstvo. Kada opažamo kako se ponašaju takozvane ulizice…

Reči na slovo P
0

Šta znači penjoar Kućni ogrtač naziva se penjoar. Sigurno ste videli, a nije retkost ni…

Reči na slovo P
0

Šta znači reč paradoks Protivurečna misao naziva se pardoks. Svakom se desi da kaže neku…

Reči na slovo P
0

Šta znači patetika Patetične osobe se koriste patetikom. Za nekoga su skupoceni parfemi, za nekog…

Reči na slovo P
0

Šta znači premisa U logici, kao grani filozofije, često se iznose zaključci na osnovu premisa.…

1 17 18 19 20 21 24