Browsing: Reči na slovo P

Reči na slovo P
0

Koje značenje ima pojam – poliandrija? Šta je poliandrična zajednica? Poliandrija je poligamna zajednica jedne…

Reči na slovo P
0

Šta znači prija? Prija je majka muža Vaše ćerke ili majka supruge Vašeg sina. Sigurno…

Reči na slovo P
0

Šta znači pašenog? Pašenog je pojam koji se koristi da označi muža ženine sestre (svastike).…

Reči na slovo P
0

Šta su to potomci? Srodnici po prvoj, drugoj ili trećoj liniji nazivaju se potomci. Svima…

Reči na slovo P
0

Šta su polisaharidi? Celuloza, skrob i glikogen spadaju u najrasprostranjenije polisaharide. Polisaharidi spadaju u grupu…

Reči na slovo P
0

Šta znači pastorak? Pastorak je naziv za sina očuhove žene ili maćehinog muža iz prethodnog…

Reči na slovo P
0

Šta je poligamija? Bračna veza jednog muškarca sa više žena ili obrnuto naziva se poligamija.…

Reči na slovo P
0

Šta je protoplazma? Živi deo biljnih, životinjskih i drugih ćelija koji je okružen sa plazma…

Reči na slovo P
0

Šta je požuda? Požuda je vrsta osećanja koja se najjednostavnije definiše kao preterano jaka želja…

Reči na slovo P
0

Šta je psihologizam? Teorija u kojoj se psihološkim činiocima pridaje odlučujući značaj u objašnjavanju društva…

1 2 3 19