Browsing: Reči od P do U

Reči na slovo P
0

Reč prokurator je latinskog porekla nastala od reči procurator koji je označavao namesnika provincije, to…

Reči na slovo P
0

Reč pretenciozno je francuskog porekla I znači uobraženo. To je situacija kada otpočnemo neku akciju…

Reči na slovo P
0

Reč piktogram potiče od latinske reči pictus, što znači slikan, naslikan. Piktogrami su grafički simboli…

Reči na slovo T
0

Tiranin je reč latinskog porekla, nastala od reči tyrranis i označava osobu koja poseduje apsolutu…

Reči na slovo R
0

Rezime je reč francuskog porekla i znači – zbir. Predstavlja suštinu nekog spisa, dela ili…

Reči na slovo P
0

Reč postulat se često čuje u svakodnevnom govoru. Potiče od latinske reči postulatum i znači…

Reči na slovo P
2

Perfidan je reč latinskog porekla i znači zloban, podmukao, lažljiv, neiskren, sklon izdaji. Perfidan čovek…

1 58 59 60 61 62 63