Browsing: Reči od P do U

Reči na slovo T
0

Šta znači tromeđa? Geografska tačka gde se susreću granice od tri države ili nekih drugih…

Reči na slovo P
0

Šta su perkusije? Specifičan oblik kucanja ili udaranja naziva se perkusija. Etimologija nas upućuje na…

Reči na slovo P
0

Šta znači periodika? Periodično štampana publikacija naziva se periodika. Etimologija kaže da izraz periodika potiče…

Reči na slovo S
0

Šta su to subvencije? Novčana pomoć koju država daje institucijama od javnog značaja naziva se…

Reči na slovo R
0

Šta je to redukcija? Otpuštanje, oslobađanje, smanjenje ili smanjivanje naziva se redukcija. Do sada sigurno…

Reči na slovo P
0

Šta je to pederastija? Pederastija je pojam korišćen u Antičkoj Grčkoj za intimnu vezu između…

Reči na slovo P
0

Šta je to poredak? Uređen niz određenih elemenata naziva se poredak. Pri izgovoru reči poredak…

1 42 43 44 45 46 60