Browsing: Reči od P do U

Reči na slovo R
0

Šta znači reč radikalno? Iz korena ili potpuno novo delovanje naziva se radikalno. Etimologija upućuje…

Reči na slovo P
0

Šta je to pjeorativ? Pjeorativ je reč pogrdnog značenja. Reč pjeorativ nastala je od latinske…

Reči na slovo P
0

Šta je to parip? Parip znači konj, a ovaj izraz takođe se može upotrebljavati i…

Reči na slovo P
0

Šta znači pragmatičan? Kada kažemo da je neko pragmatičan mislimo da je on stvaran, opšetkoristan…

Reči na slovo S
0

Šta je to sinologija? Proučavanje kineske istorije i tradicije, njihovog jezika i umetnosti naziva se…

Reči na slovo P
0

Šta je to presedan? Pređašnji, odnosno raniji slučaj naziva se presedan. Izraz presedan ne koristi…

Reči na slovo P
0

Šta znači politeizam. Verovanje u više Bogova naziva se politeizam. Hrišćanstvo pripada monoteizmu odnosno religiji…

Reči na slovo R
0

Šta je to revalvacija? Povećanje vrednosti nacionalne valute prema drugim valutama naziva se revalvacija. Revalvacija…

Reči na slovo R
0

Šta znači readmisija? Najjednostavnije rečeno readmisija predstavlja povratak lica koja neosnovano borave na teritoriji neke…

1 42 43 44 45 46 58