Browsing: Reči od P do U

Reči na slovo S
0

Šta znači svekar? Svekar je naziv za muževljevog oca. Jedan od opšte poznatih pojmova kada…

Reči na slovo S
0

Šta znači sestrić? Sin jedne sestra u odnosu na druge sestre ili braću naziva se…

Reči na slovo P
0

Šta su to potomci? Srodnici po prvoj, drugoj ili trećoj liniji nazivaju se potomci. Svima…

Reči na slovo P
0

Šta su polisaharidi? Celuloza, skrob i glikogen spadaju u najrasprostranjenije polisaharide. Polisaharidi spadaju u grupu…

Reči na slovo S
0

Šta znači sinovac? Bratov sin drugom bratu naziva se sinovac. Brojni su termini koji se…

Reči na slovo P
0

Šta znači pastorak? Pastorak je naziv za sina očuhove žene ili maćehinog muža iz prethodnog…

Reči na slovo R
0

Šta je rezbarenje? Rezbarenje predstavlja veštinu pravljanja figura i slika najčešće u drvetu i kamenu.…

Reči na slovo P
0

Šta je poligamija? Bračna veza jednog muškarca sa više žena ili obrnuto naziva se poligamija.…

Reči na slovo P
0

Šta je protoplazma? Živi deo biljnih, životinjskih i drugih ćelija koji je okružen sa plazma…

1 2 3 4 5 46