Browsing: Reči od P do U

Reči na slovo T
0

Šta je tranzit? Koje značenje ima i kada se sve upotrebljava navedeni pojam? Prevoz robe…

Reči na slovo P
0

Šta je pegaz? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem ovog pojma? Krilati konj iz…

Reči na slovo P
0

Šta je ponjava? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Prostirač od raznobrojnih tkanina kućne izrad naziva…

Reči na slovo R
0

Rezedo, šta je to? Saznajte tačno značenje ovoga pojma. Rezedo je izraz kojim se obeležava…

Reči na slovo R
0

Rimejk, šta je to zapravo? Koje je pravo značenje ovog pojma? Ponovno snimanje tema starih…

Reči na slovo P
0

Šta je podsticaj? Koje značenje ima ovaj pojam? Sinonim za reč podsticaj je stimulans ili…

Reči na slovo R
0

Šta znači referisati? Saznajte tačno značenje ovog pojma. Referisati je latinska reč koja ima značenje…

Reči na slovo S
0

Šta je sinegdoha? Znate li tačno značenje navedenog pojma? Stilska figura kojom se jedan pojam…

1 2 3 4 60