Browsing: Reči od P do U

Reči na slovo P
0

Panegirik, šta je to zapravo? Saznajte tačno značenje i upotrebu navedenog pojma. Javni govor u…

Reči na slovo S
0

Statičnost, šta je to zapravo? Koje je značenje ovog pojma? Statičnost je osobina onoga koji…

Reči na slovo P
1

Šta je pastuv? Koje značenje ima ova reč? Pastuv je naziv za rasnog konja. Sam…

Reči na slovo S
0

Šta je satirijaza? Šta znači kada kažemo da neko ima ovaj poremećaj? Hiperseksualnost, odnosno neprirodno…

Reči na slovo P
0

Šta je post-restant? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Posebna vrsta pošiljke koju primalac može podići…

Reči na slovo T
0

Šta je tajfun? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma? Tajfun je vrsta…

Reči na slovo R
0

Šta je resor? Šta znači i kada se sve koristi ovaj pojam? U doslovnom prevodu…

Reči na slovo P
0

Prozodija, šta je to zapravo? Šta označava i kada se koristi ovaj pojam? Lingvistička disciplina…

Reči na slovo S
0

Šta je stigmatizacija? Šta znači stigmatizirati pojedinca ili određenu grupu? U svom najopštijem značenju pojam…

Reči na slovo R
0

Šta je romantizam? Da li ste upoznati sa tačnom definicijom i značenjem navedenog pojma? Kulturni…

1 2 3 4 61