Browsing: Reči od P do U

Reči na slovo R
0

Šta znači referisati? Saznajte tačno značenje ovog pojma. Referisati je latinska reč koja ima značenje…

Reči na slovo S
0

Šta je sinegdoha? Znate li tačno značenje navedenog pojma? Stilska figura kojom se jedan pojam…

Reči na slovo P
0

Proaktivnost, šta je to? Šta znači biti proaktivan? Proaktivnost je izraz koji se upotrebljava da…

Reči na slovo S
0

Šta je to sintagma? Znate li tačno značenje navedenog pojma? Uređena grupa reči spojena u…

Reči na slovo S
0

Sugestija, šta je to? Koje značenje ima ovaj pojam, a koje pojam sugerisati? Postupak otvorenog…

Reči na slovo P
0

Šta su peripetije? Koje značenje ima ovaj pojam? Neočekivana, iznenada promena u nekom stanju naziva…

Reči na slovo S
0

Šta je sablasno? Koje značenje ima ovaj pojam? Sablasno je pridev koji ima značenje jezivo,…

Reči na slovo P
0

Šta je pakost? Koje značenje ima ovaj pojam, a šta znači kada kažemo da je…

Reči na slovo R
0

Raketodrom, šta je to? Šta znači i u koje se svrhe upotrebljava ovaj pojam? Mesto…

1 2 3 58