Browsing: Reči od P do U

Reči na slovo T
0

Ko su torijevci? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Članovi dve političke partije koje su postojale…

Reči na slovo P
0

Prdavac, šta je to zapravo? Da li ste upouznati sa tačnim značenjem navedenog pojma? Prdavac…

Reči na slovo R
0

Šta je reketiranje? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Kriminalna aktivnost koja se sastoji u naplaćivanju…

Reči na slovo R
0

Šta je razonoda? Znate li tačno značenje navedenog pojma? Razonoda je vrsta aktivnosti koja nam…

Reči na slovo P
0

Šta je punktiranje? Koje značenje ima navedeni pojam? Punktiranje je medicinski pojam koji se koristi…

Reči na slovo P
0

Proskomidija, šta je to zapravo? Koje značenje ima navedeni pojam? Proskomidija predstavlja prvi deo Svete…

Reči na slovo S
0

Šta je serologija? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem i definicijom navedenog pojma? Nauka…

Reči na slovo P
0

Parafin, šta je to zapravo? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Mineralno ulje dobijeno preradom nafte…

1 2 3 61