Browsing: Reči na slovo O

Reči na slovo O
0

Šta je okano? Okano je termin koji se u Bosni koristi za lepu devojku krupnih…

Reči na slovo O
0

Šta znači očuh? Osoba muškog pola koja zamenjuje oca u slučaju da se majka ponovo…

Reči na slovo O
0

Šta znači ofrlje? Ofrlje je prilog koji se koristi u značenju površno, traljavo. Pojam ofrlje…

Reči na slovo O
0

Šta je ortoepija? Ortoepija predstavlja skup pravila koja određuju pravilan izgovor reči i rečeničnih celina…

Reči na slovo O
0

Šta je oblakoder? Izuzetno visoka zgrada koja je prikladna za stanovanje naziva se oblakoder. Često…

Reči na slovo O
0

Šta je opažanje? Psihički proces upoznavanja relevantnih svojstava pojava i predmeta oko nas naziva se…

Reči na slovo O
0

Kakvo je značenje reči objektivno? U najširem smislu, pojam objektivno označava da je nečije mišljenje…

Reči na slovo O
0

Šta je omalovažavanje? Prezir drugih ljudi u cilju izdizanja sebe naziva se omalovažavanje. Pojam omalovažavanje…

Reči na slovo O
0

Šta znači optimalno? Optimalno je pridev koji se koristi da označi nešto najbolje, tj. nešto…

Reči na slovo O
0

Šta je odlika? Odlika je imenica koja označava ono po čemu se nešto može prepoznati,…

1 2 3 4 6