Browsing: Reči na slovo O

Reči na slovo O
0

Šta je obojak? Znate li tačno značenje ove reči? Komad trougaonog ili četvorougaonog platna koji…

Reči na slovo O
0

Šta je oponiranje? Koje je tačno značenje ove reči? Oponiranje je glagolska imenica od pojma…

Reči na slovo O
0

Šta znači ortografija? Na šta se misli kada čujemo da je u pitanju ortografija? Ortografija…

Reči na slovo O
0

Šta je otuđenost? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem ovog pojma? Pojam otuđenost ima…

Reči na slovo O
0

Šta je obrazloženje? Saznajte tačno značenje ovoga pojma. Obrazloženje predstavlja tumačenje, odnosno objašnjenje i pojašnjenje…

Reči na slovo O
0

Šta je oštroumnost? Gde se sve upotrebljava ovaj pojam? Sinonim za oštroumnost jeste promišljenost. Svi…

Reči na slovo O
0

Šta znači pojam očiglednost? Sinonim za pojam očiglednost je evidentnost. Ono što je očigledno ujedno…

Reči na slovo O
0

Šta je oligurija? Saznajte tačno značenje ovog pojma. Izlučivanje manjih količina mokraće od normalnih naziva…

Reči na slovo O
0

Šta je orijentacija? Šta znači kada čujemo da je „određena orijentacija pogrešna“, da je „on…

1 2 3 6