Browsing: Reči na slovo N

Reči na slovo N
0

Šta je nasledstvo? Nasledstvo predstavlja ostavštinu koja se nasleđuje. Da li ste bili u prilici…

Reči na slovo N
0

Šta znači nominalno? Nominalno je prilog koji se koristi da označi nešto što je formalno,…

Reči na slovo N
0

Šta je nerast? Vepar za priplod naziva se nerast. Pojam nerast izuzetno je redak na…

Reči na slovo N
0

Šta je namesnik? Izaslanik ili zastupnik je drugi naziv za namesnika. Da li ste bili…

Reči na slovo N
0

Šta je napetost? Napetost predstavlja napregnutost, utegnutnost, a koristi se i kao sinonim za pojam…

Reči na slovo N
0

Šta znači nabasati? Slučajno naići na nekoga znači nabasati.  Pojam nabasati predstavlja jako stari izraz…

Reči na slovo N
0

Šta je to nemarnost? Nemarnost predstavlja nepažljivo ponašanje, odnosno osobinu čoveka koji ne brine ili…

1 2 3 4 5 7