Browsing: Reči na slovo N

Reči na slovo N
0

Šta znači nećak? Nećak je pojam koji se koristi za sina rođenog brata. Kako je…

Reči na slovo N
0

Šta je načelo? Načelo predstavlja polaznu zamisao, glavnu postavku ili neko osnovno ubeđenje. Verovatno ste…

Reči na slovo N
0

Šta je nasledstvo? Nasledstvo predstavlja ostavštinu koja se nasleđuje. Da li ste bili u prilici…

Reči na slovo N
0

Šta znači nominalno? Nominalno je prilog koji se koristi da označi nešto što je formalno,…

Reči na slovo N
0

Šta je nerast? Vepar za priplod naziva se nerast. Pojam nerast izuzetno je redak na…

Reči na slovo N
0

Šta znači neobjektivan? Neobjektivan je pridev koji se koristi da označi neki iskaz ili stav…

Reči na slovo N
0

Šta znači neurasteničan? Neurasteničan je pridev koji se koristi za osobe koje su živčano obolele.…

Reči na slovo N
0

Šta je namesnik? Izaslanik ili zastupnik je drugi naziv za namesnika. Da li ste bili…

Reči na slovo N
0

Šta je napetost? Napetost predstavlja napregnutost, utegnutnost, a koristi se i kao sinonim za pojam…

1 2 3 5