Browsing: Reči na slovo M

Reči na slovo M
0

Mizogin je reč grčkog porekla i označava onog koji mrzi žene. Ženomrzac. Mizoginija predstavlja sve…

Reči na slovo M
0

Termin “melanholija” je prvi upotrebio Hipokrat koji ju je opisao kao bolest. Melanholija je vrsta…

Reči na slovo M
0

U uobičajenom govoru, retko ćete čuti reč – miokard. Upotrebljava se uglavnom u medicini. Miokard…

Reči na slovo M
0

Oh, kako smo svi srećni kada nam neko kaže : „Reci muštuluk“! Pa svi zanamo…

Reči na slovo M
0

Mizoginija je reč grčkog porekla i označava bolesnu mržnju muškarca pema ženama.Ta mržnja i omaložavanje…

Reči na slovo M
0

Mizantrop je reč grčkog porekla i znači čovekomrzac. U prenesenom smislu može da predstavlja osornog…

Reči na slovo M
0

Mitoman je reč grčkog porekla I označava čoveka koji izmišlja razne priče I sam veruje…

Reči na slovo M
0

Šta znači reč mikrotom? Mikrotom je aparat pomoću koga se životinjska i biljna tela rasecaju…

Reči na slovo M
0

Mezanin je reč italijanskog porekla (mezzanino) i ima sledeća značenja: međusprat, etaža izmeu prizemlja i…

Reči na slovo M
0

Šta znači reč melasa? Melasa je reč francuskog porekla i predstavlja nus proizvod pri proizvodnji…

1 7 8 9 10