Browsing: Reči na slovo M

Reči na slovo M
0

Šta znači moratorijum? Odlaganje roka za plaćenje određenog duga naziva se moratorijum. Ako ste do…

Reči na slovo M
0

Šta su to merovinzi? Dinastija franačkih kraljeva koja je vladala od 481 do 751 godine…

Reči na slovo M
0

Šta je to mikrosociologija? Grana sociologije koja proučava male društvene grupe naziva se mikrosociologija. Svima…

Reči na slovo M
0

Šta je to memorandum? Memorandum je dokument koji beleži neki događaj, dogovor ili samo razmišljanja…

Reči na slovo M
0

Šta je to manihejstvo? Manihejstvo predstavlja tradicionalno persijsko verovanje koje je bilo organizovano kao religija…

Reči na slovo M
0

Šta je to manuskript? Najjednostavnije rečeno manuskript je rukopis, odnosno tekst koji je spreman za…

Reči na slovo M
0

Šta znači rezonovati? Rezonovati znači donositi razumne zaključke. Glagol rezonovati sve više je u upotrebi…

Reči na slovo M
0

Šta znači reč metropola? Prestonica ili takozvani grad matica naziva se metropola. Metorpolama su stari…

Reči na slovo M
0

Šta znači minderluk? Minderulk je vrsta sofe veoma udobne i lepo ukrašene sa mnogo jastučica…

1 7 8 9 10 11 14