Browsing: Reči na slovo M

Reči na slovo M
0

Šta znači minderluk? Minderulk je vrsta sofe veoma udobne i lepo ukrašene sa mnogo jastučica…

Reči na slovo M
0

Šta je to malahit? Malihit je karbonatni minteral i najpoznatiji dragi kamen zelene boje. Lepše…

Reči na slovo M
0

Šta je to maher? Vešt i spretan čovek, često veoma uspešan naziva se maher. Reč…

Reči na slovo M
0

Šta je to metuzalem? Biće koje doživi duboku starost naziva se metuzalem. Pojam metuzalem nije čest…

Reči na slovo M
0

Šta je to metonimija? Stilska figura koja služi za upotrebnu reči u prenesenom značenju naziva…

Reči na slovo M
0

Šta je to majorizacija? Nadvladavanje većinom glasova naziva se majorizacija. Etimologija upućuje na poreklo izraza…

Reči na slovo M
0

Šta je to majeutika? Specifična metoda dolaženja do istine naziva se majeutika. Etimolozi nas upućuju…

Reči na slovo M
0

Šta je to mobilizacija? Mobilizacija predstavlja pokretanje, odnosno stavljanje nečega u pokret. Reč mobilizacija veoma…

Reči na slovo M
0

Šta je to miliamper? Hiljaditi deo jednog ampera naziva se miliamper. Čak iako niste preterani…

Reči na slovo M
0

Šta znači maligani? Maligani je reč višestrukog značenja, a najčešće ovaj pojam odnosi se na…

1 7 8 9 10 11 13