Browsing: Reči na slovo M

Reči na slovo M
0

Šta je to medijum? Osoba koja prenosi poruke između duhova i ljudi naziva se medijum.…

Reči na slovo M
0

Šta je to metrika? Nauka o stihovima naziva se metrika. Šta može povezivati takt u…

Reči na slovo M
0

Šta znači mentor? Mentor ima višestruko značenje, a na našim prostorima kada spomenemo mentor uglavnom…

Reči na slovo M
0

Šta je to mejtef? Mejtef označava islamsku versku osnovnu školu. Reč mejtef ili mekteb kako…

Reči na slovo M
0

Šta je to matinee? Matine znači prepodne. Izraz se takođe upotrebljava i da označi jutarnju…

Reči na slovo M
0

Šta je to marva? Marva znači stoka. Pojam marva slabo se koristi na prostorima naše…

Reči na slovo M
0

Šta je to mimezis? Mimezis znači imitiranje, odnosno oponašanje koje je izraz umetničkog dela. Mimezis…

Reči na slovo M
0

Šta je mikologija Osoba koja se bavi mikologijom naziva se mikolog. Etimologija kaže da izraz…

Reči na slovo M
0

Značenje reči martirijum Određena vrsta mučeništva naziva se martirijum. Etimologija nas upućuje na poreklo izraza…

Reči na slovo M
0

Značenje reči modulacija Specifična vrsta promene naziva se modulaciija. Etimologija nas upućuje na koren pojma…

1 7 8 9 10 11 12