Browsing: Reči na slovo M

Reči na slovo M
0

 Šta su mikroorganizmi? Zajednički naziv za biljke i životinje koje se mogu videti isključivo pod…

Reči na slovo M
0

Šta je mehanizam? Mehanička naprava ili njen deo koji se sastoji od pokretnih delova koji…

Reči na slovo M
0

Šta je monetizacija? Upotreba novčanih surogata u funkciji prometa ili plaćanja naziva se monetizacija. Još…

Reči na slovo M
0

Šta je materijalizam? Filozofski pravac koji materiju smatra osnovom svega naziva se materijalizam. Materijalizam je…

Reči na slovo M
0

Šta je migracija? Promena stalnog mesta boravka pojedinca ili neke grupe ljudi naziva se migracija.…

Reči na slovo M
0

Šta znači reč malverzacija? Svojevrsno neregularno vršenje službene dužnosti naziva se malverzacija. Sigurno se svako…

Reči na slovo M
0

Šta je monotonija? Jednoličnost ili dosada drugačije se naziva i monotonija. Gotovo da nepostoji osoba…

Reči na slovo M
0

Šta je monarhija? Državno uređenje u kojem državni poglavar na svoju funkciju dolazi po naslednom…

Reči na slovo M
0

Šta je moba? Starinski srpski običaj međusobnog pomaganja u seoskim domaćinstvima naziva se moba. Da…

1 2 3 4 5 11