Browsing: Reči na slovo M

Reči na slovo M
0

Koje značenje ima reč misa? Šta znači kada čujemo da neko ide na misu? Misa…

Reči na slovo M
0

Šta je mantija? Mantija je pojam kojim označavamo poseban deo odeće uglavnom kod sveštenih lica.…

Reči na slovo M
0

Šta znači maćeha? Osoba ženskog pola koja zamenjuje majku u slučaju da se otac ponovo…

Reči na slovo M
0

Šta je modifikacija? Modifikacija se definiše kao izmene oblika, preinačivanje, predrugojačenje ili promena nečega. Sam…

Reči na slovo M
0

Šta je metrologija? Nauka o merenju naziva se metrologoija. Pojam metrologija nije toliko čest u…

Reči na slovo M
0

Šta je mutacija? Mutacija se definiše kao promena redosleda nukleotida u DNK koja se trajno…

Reči na slovo M
0

Šta je mikrobiologija? Nauka koja proučava mikroorganizme, odnosno organizme koji su isuviše mali da bi…

Reči na slovo M
0

Šta znači misterioznost? Misterioznost označava tajanstvenost, zagonetnost,  nerazumljivost i nedokučivost. Malo je toga što čoveka…

Reči na slovo M
0

Šta je muhanat? Osoba teške naravi koja je osetljiva na sve u svojoj okolini naziva…

Reči na slovo M
0

Šta znači metabolizam? Biohemijski proces u kojem dolazi do prelaska hranljive građe u živu matriju…

1 2 3 4 5 12