Browsing: Reči na slovo M

Reči na slovo M
0

Šta je metodologija? Znate li tačno značenje i definiciju ovog pojma? Nauka o metodama, putevima…

Reči na slovo M
0

Šta je to mizerija? Šta znači kada kažemo da neko ima mizernu platu? Drugi izraz…

Reči na slovo M
0

Šta su Masoni? Da li ste upoznati sa značenjem navedenog pojma? Pripadnici najstarijeg i najvećeg…

Reči na slovo M
0

Šta je to megdan? Šta znači izaći nekom na megdan? Polje na kojem se vodi…

Reči na slovo M
0

Ko su metodisti? Kakva su verovanja vezana za metodiste kao zajednicu? Šta je osnovna karakteristika…

Reči na slovo M
0

Šta je monofizit? Da li ste upoznati sa značenjem ovog pojma? Monofizit je naziv za…

Reči na slovo M
0

Šta je moderator? Šta znači kada neko traži dobrog moderator za neki događaj? Gde je…

Reči na slovo M
0

Kada čujemo da je medijator posredovao u nekom konfliktu, šta to znači? Šta je medijator…

Reči na slovo M
0

Šta je to monopol? Ko je monopilista? Pravo trgovanja koje poseduje samo monopolist naziva se…

Reči na slovo M
0

Šta znači reč mediokritet? Osrednje stanje ili vrednost naziva se mediokritet. Pozivajući se prvo na…

1 2 3 4 12