Browsing: Reči na slovo M

Reči na slovo M
0

Šta je mandat? Znate li koje je tačno značenje navedenog pojma i kada ga sve…

Reči na slovo M
0

Šta je mahnit? Saznajte tačno značenje ovog pojma. Mahnit je pridev koji se koristi da…

Reči na slovo M
0

Šta je manipulacija? Šta znači manipulisati nečim? Vešto, stručno rukovanje ili upravljanje nečim naziva se…

Reči na slovo M
0

Šta je mentalitet? Koje značenje ima ovaj pojam na našim prostorima? Skup duhovnih osobina pripadnika…

Reči na slovo M
0

Šta je mustra? Da li znate koja sve značenja ima ovaj pojam? Uzorak, primerak nečega…

Reči na slovo M
0

Šta znači pojam maliciozan? Čime se to odlikuju maliciozne osobe? Maliciozan je reč latinskog porekla…

Reči na slovo M
0

Šta je mitologija? Koje značenje ima pojam mitologija, a koje pojam mit? Mitologija je nauka…

Reči na slovo M
0

Šta je monografija? Saznajte značenje ovog pojma. Književna ili naučna rasprava koja se bavi samo…

Reči na slovo M
0

Šta je manevar? Za koga obično vezujemo ovaj pojam? Organizovani pokret radi postizanja cilja naziva…

1 2 3 4 13