Browsing: Reči na slovo M

Reči na slovo M
0

Metafaza, šta je to zapravo? Koje značenje ima ova reč? Metafaza je podfaza mitoze u…

Reči na slovo M
0

Šta znači mamuza? Da li znate šta je i čemu služi mamuza? Metalna naprava za…

Reči na slovo M
0

Šta je monizam? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Filozofsko učenje po kojem se sve može…

Reči na slovo M
0

Minoran, šta je to zapravo? Šta znači kada nekome kažemo da je minoran? Minoran je…

Reči na slovo M
0

 Šta su maniri? Šta znači kada kažemo da neko ima lepe manire? Maniri predstavljaju put…

Reči na slovo M
0

Šta je makartizam? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma. Makartizam je politički…

Reči na slovo M
0

Šta je mistrija? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Mistrija je vrsta zidarskog alata koja služi…

Reči na slovo M
0

Masaža predstavlja jedan od drevnih načina koji osim za opuštanje nekad služi i kao lek.…

Reči na slovo M
0

Šta je mamaroš? Znate li tačno značenje navedenog pojma? Mamaroš je naziv za odraslog muškarca…

Reči na slovo M
0

Šta je marksizam? Znate li tačno značenje i definiciju navedenog pojma? Marksizam predstavlja skup filozofskih…

1 2 3 14