Browsing: Reči na slovo L

Reči na slovo L
0

Šta je to lazur? Lazur predstavlja jednolično nanesen sloj boje preko već suvih delova slike…

Reči na slovo L
0

Šta znači lucidno? Lucidno je pridev koji ima značenje jasno, svetlo, blistavo. Pridev lucino rasprostranjen…

Reči na slovo L
0

Šta je to lakom? Lakom je naziv za pohleponog i proždrljivog čoveka. Izraz lakom se…

Reči na slovo L
0

Šta je to litrografija? Grafička tehnika ravne štampe na kamenim pločama naziva se litrografija. Sam…

Reči na slovo L
0

Šta znači logocentričan? Logocentričnost predstavlja shvatanje po kojem je um osnovni princip svih svetskih zbivanja.…

Reči na slovo L
0

Šta je to lakrdija? Lakrdija je vrsta komedije nižeg reda. Etimološki posmatrano reč lakrdija u…

Reči na slovo L
0

Šta znači lukrativan? Lukrativan je onaj koji donosi zaradu, koji je koristan. Pojam lukrativan se…

Reči na slovo L
0

Šta je to laksativ? Svojevrsno sredstvo za čišćenje naziva se laksativ. Danas kada je sedeći…