Browsing: Reči na slovo L

Reči na slovo L
0

Šta je leksema? Koje značenje ima i kada se upotrebljava navedeni pojam? Deo reči koji…

Reči na slovo L
0

Šta je ludizam? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Pokret engleskih radnika početkom 19-og veka koji…

Reči na slovo L
0

Šta je to lociranje? Šta znači lociranje poziva? Određivanje lokacije, odnosno pozicije naziva se lociranje.…

Reči na slovo L
0

Šta je logistika? Definicija pojma logistika i tačno objašnjenje njegovog značenja. Logistika predstavlja celokupan proces…

Reči na slovo L
0

Šta je licemerje? Ko su licemeri? Drugi izraz za licemrje jeste obmanjivanje. Bolji sinonim za…

Reči na slovo L
0

Šta je litografija? Kakav je to postupak ili tehnika? Litografija je grafička tehnika ravne štampe…

Reči na slovo L
0

Šta je lascivnost? Koje značenje ima pojam lascivnost? Lascivnost je osobina koju poseduje osoba koja…

Reči na slovo L
0

Šta je logika? Šta znači kada kažemo da neko ima logičko razmišljanje? Grana filozofije koja…

1 2 3 6