Browsing: Reči od L do O

Reči na slovo M
0

Šta znači metabolizam? Biohemijski proces u kojem dolazi do prelaska hranljive građe u živu matriju…

Reči na slovo M
0

 Šta su mikroorganizmi? Zajednički naziv za biljke i životinje koje se mogu videti isključivo pod…

Reči na slovo M
0

Šta je mehanizam? Mehanička naprava ili njen deo koji se sastoji od pokretnih delova koji…

Reči na slovo M
0

Šta je monetizacija? Upotreba novčanih surogata u funkciji prometa ili plaćanja naziva se monetizacija. Još…

Reči na slovo O
0

Šta je ortoepija? Ortoepija predstavlja skup pravila koja određuju pravilan izgovor reči i rečeničnih celina…

Reči na slovo O
0

Šta je oblakoder? Izuzetno visoka zgrada koja je prikladna za stanovanje naziva se oblakoder. Često…

Reči na slovo N
0

Šta znači nominalno? Nominalno je prilog koji se koristi da označi nešto što je formalno,…

Reči na slovo N
0

Šta je nerast? Vepar za priplod naziva se nerast. Pojam nerast izuzetno je redak na…

Reči na slovo O
0

Šta je opažanje? Psihički proces upoznavanja relevantnih svojstava pojava i predmeta oko nas naziva se…

1 2 3 4 5 23