Browsing: Reči od L do O

Reči na slovo O
0

Šta znači reč opstrukcija? Ometati nečiji rad naziva se opstrukcija. S obzirom na osnovno značenje…

Reči na slovo N
0

Šta je to normiranje? Prvi oblik plaćanja rada naziva se normiranje. Pod normiranjem se podrazumeva…

Reči na slovo N
0

Šta znači pridev nativan? Definicija za pojam nativan je široka i ima šarenoliko značenje: prirodan,…

Reči na slovo M
0

Šta znači rezonovati? Rezonovati znači donositi razumne zaključke. Glagol rezonovati sve više je u upotrebi…

Reči na slovo L
0

Šta je to lazur? Lazur predstavlja jednolično nanesen sloj boje preko već suvih delova slike…

Reči na slovo O
0

Šta je to oreol? Oreol podrazumeva svetao krug koji se nalazi oko glave svetaca. Sigurno…

Reči na slovo M
0

Šta znači reč metropola? Prestonica ili takozvani grad matica naziva se metropola. Metorpolama su stari…

Reči na slovo M
0

Šta znači minderluk? Minderulk je vrsta sofe veoma udobne i lepo ukrašene sa mnogo jastučica…

Reči na slovo M
0

Šta je to malahit? Malihit je karbonatni minteral i najpoznatiji dragi kamen zelene boje. Lepše…

1 20 21 22 23 24 33