Browsing: Reči od L do O

Reči na slovo M
0

Šta znači maligani? Maligani je reč višestrukog značenja, a najčešće ovaj pojam odnosi se na…

Reči na slovo L
0

Šta je to laksativ? Svojevrsno sredstvo za čišćenje naziva se laksativ. Danas kada je sedeći…

Reči na slovo O
0

Šta znači opsikurno? Opsikurno znači mračno, tamno, mrko. Sigurno ste do sada imali priliku da…

Reči na slovo O
0

Šta znači oponirati? Oponirati znači suprostavljati se nekome. Na naše prostore reč oponirati stigla je…

Reči na slovo N
0

Šta su to neimari? Stari naziv za arhitekte jeste neimari. Ranije pre uvođenja pojma arhitekte…

Reči na slovo O
0

Organon je grčki naziv za oruđe. Etimologija nas upućuje na poreklo izraza organon navodeći grčku…

Reči na slovo O
0

Šta je okluzija? Specifična vrsta zatvaranja naziva se okluzija. Etimologija kaže da izraz okluzija potiče…

Reči na slovo M
0

Šta je minuskula? Svojevrsni omanji oblici nazivaju se minuskule. Etimologija nas po ko zna koji…

Reči na slovo O
0

Šta je to optimizam? Posmatranje određene stvari sa njihove dobre strane naziva se optimizam. Možda…

1 20 21 22 23 24 30