Browsing: Reči od L do O

Reči na slovo N
0

Šta je nasledstvo? Nasledstvo predstavlja ostavštinu koja se nasleđuje. Da li ste bili u prilici…

Reči na slovo M
0

Šta je modifikacija? Modifikacija se definiše kao izmene oblika, preinačivanje, predrugojačenje ili promena nečega. Sam…

Reči na slovo M
0

Šta je metrologija? Nauka o merenju naziva se metrologoija. Pojam metrologija nije toliko čest u…

Reči na slovo M
0

Šta je mutacija? Mutacija se definiše kao promena redosleda nukleotida u DNK koja se trajno…

Reči na slovo M
0

Šta je mikrobiologija? Nauka koja proučava mikroorganizme, odnosno organizme koji su isuviše mali da bi…

Reči na slovo L
0

Šta je litologija? Naučna disciplina koja se bavi proučavanjem stena i kamenja naziva se litologija.…

Reči na slovo M
0

Šta znači misterioznost? Misterioznost označava tajanstvenost, zagonetnost,  nerazumljivost i nedokučivost. Malo je toga što čoveka…

Reči na slovo O
0

Šta znači ofrlje? Ofrlje je prilog koji se koristi u značenju površno, traljavo. Pojam ofrlje…

Reči na slovo M
0

Šta je muhanat? Osoba teške naravi koja je osetljiva na sve u svojoj okolini naziva…

Reči na slovo L
0

Šta je liferant? Onaj koji vrši nabavku, dostavu i isporuku robe naziva se liferant. Sam…

1 2 3 4 23