Browsing: Reči od L do O

Reči na slovo M
0

Šta je mamaroš? Znate li tačno značenje navedenog pojma? Mamaroš je naziv za odraslog muškarca…

Reči na slovo M
0

Šta je marksizam? Znate li tačno značenje i definiciju navedenog pojma? Marksizam predstavlja skup filozofskih…

Reči na slovo O
0

Šta je ortak? Šta znači ovaj pojam? Partner, drug ili suvlasnik u nekom poslovnom poduhvatu…

Reči na slovo N
0

Šta je to nanometar? Metrička jedinica za dužinu naziva se nanometar. Nanometar je jedinica koja…

Reči na slovo M
0

Šta je moralnost? Šta znači moralnost, a koje značenje ima termin moralan? Moralnost se definiše…

Reči na slovo N
0

Koje značenje ima termin nevesta i kada se sve upotrebljava? Nevesta je termin koji označava…

Reči na slovo M
0

Koje značenje ima i kada se sve upotrebljava pojam mauzolej? Velika, impresivna i raskošno izgrađena…

Reči na slovo M
0

Šta je makijavelizam? Koje značenje ima ovaj pojam, a koje pojam makijavelistički? Makijevalizam je termin…

Reči na slovo N
0

Šta je norma? Saznajte tačno značenje ovog pojma. Kriterijum ili merilo za procenu ispravnosti nekog…

1 2 3 30