Browsing: Reči od L do O

Reči na slovo N
0

Koje značenje ima termin nevesta i kada se sve upotrebljava? Nevesta je termin koji označava…

Reči na slovo M
0

Koje značenje ima i kada se sve upotrebljava pojam mauzolej? Velika, impresivna i raskošno izgrađena…

Reči na slovo M
0

Šta je makijavelizam? Koje značenje ima ovaj pojam, a koje pojam makijavelistički? Makijevalizam je termin…

Reči na slovo N
0

Šta je norma? Saznajte tačno značenje ovog pojma. Kriterijum ili merilo za procenu ispravnosti nekog…

Reči na slovo M
0

Koje značenje ima pojam magija? Šta je crna, a šta bela magija? Čarolija, odnosno činjenje…

Reči na slovo M
0

Šta je morfologija? Da li ste upoznati sa svim značenjima koje ima ovaj pojam? Najopštije…

Reči na slovo M
0

Šta je menstruacija? Znate li tačnu definiciju ovog pojma? Mesečno krvarenje iz materice koje nastaje…

Reči na slovo N
0

Nostrifikacija, šta je to zapravo? Saznajte tačno značenje ovog pojma. Nostrifikacija je proces kojim se…

Reči na slovo M
0

Misterija, šta je to zapravo? Koje značenje ima ovaj pojam? Misterija je nešto nedokučivo, nešto…

Reči na slovo N
0

Šta je Načertanije, kakav je to dokument i koje značenje ima? Načertanije je specifičan program…

1 2 3 29