Browsing: Reči na slovo Š

Reči na slovo Š
0

Šta je švaleracija? Emotivno i fizičko varanje svog partnera naziva se švaleracija. Verujemo da nema…

Reči na slovo Š
0

Šta znači špikovati? Špikovati znači začiniti meso komadićima različitih namirnica kako bi bilo sočnije. Sa…

Reči na slovo Š
0

Šta je to štof? Tkanina, odnosno platno za odelo naziva se štof. Izraz štof predstavlja…

Reči na slovo Š
0

Šta je to štraca? Štrača predstavlja trgovački dnevnik. Izraz štrača je veoma redak zbog čega…

Reči na slovo Š
0

Šta je to šljam? Loša osoba koju krase samo negativne osobine naziva se šljam. Sigurno…

Reči na slovo Š
0

Šta je to špalir? Svojevrstan red kao postrojenje ljudi ili biljaka naziva se špalir. Za…

Reči na slovo Š
0

Šta je to šanac? Specifično poljsko utvrđenje naziva se šanac. Etimologija kaže da izraz šanac…