Browsing: Reči na slovo Š

Reči na slovo Š
0

Šta je to šovinizam? Kakav odnos imaju šovinisti prema drugim narodima? Pristalica šovinizma naziva se šovinista.…

Reči na slovo Š
0

Šta je šlajfna? Koje značenje ima pojam šlajfna. Šlajfna je jedna stranica novinarskog teksta. Možda…

Reči na slovo Š
0

Šta je škrinja? U kom kontekstu se koristi reč škrinja? Škrinja je specijalni sanduk za…

Reči na slovo Š
0

U vestima o kupovnoj moći građana često možemo pročitati da kupci najčešće kupuju špeceraj. Kakva…

Reči na slovo Š
0

Šta je štakor, kakva je to životinja? Štakor je glodar. Pojam se uglavnom koristi u…

Reči na slovo Š
0

Šta znači šurak? Šurak je naziv za ženinog brata. Poznato je da su Srbi jedan…

Reči na slovo Š
0

Šta je šarm? Osobina čoveka da se svojim nastupom i ponašanjem lako dopadne drugima naziva…

Reči na slovo Š
0

Šta je šizma? Šizma označava raskol ili rascep, a u figurativnom smislu ova reč se…

Reči na slovo Š
0

Šta znači šiparica? Šiparica je pogrdan naziv za mlade devojke. Pojam šiparica danas se nešto…

1 2 3