Browsing: Reči na slovo H

Reči na slovo H
0

Šta je to hloroform? Hloroform ili trilhormetan je bezbojna, gusta tečnost. Ljubitelji hemije verovatno znaju…

Reči na slovo H
0

Vernik koji je obavio Hadždž naziva se hadžija. Etimologija kaže da izraz hadžija potiče od…

Reči na slovo H
0

Šta znači heroizam? Heroizam znači da određena osoba poseduje veliku duševnu i telesnu nadmoć. Verujem…

Reči na slovo H
0

Šta je hipermangan Kalijum permanganate naziva se hipermangan. Etimologija kaže da je izraz hipermangan potiče…

Reči na slovo H
0

Šta znači HASAP Sisitem za bezbednost hrane naziva se hasap. Ni najmanje ne čudi što…

Reči na slovo H
0

Šta znači reč heterogen Za raznovrstan sastav nečega kaže se da je heterogen. Verovatno vam…

Reči na slovo H
0

Šta znači heruistika Nauka o heruističkim metodama naziva se heruistika. Izraz heruistika potiče od grčke reči…

Reči na slovo H
0

Krv koja se zadržava u želucu dolazi u dodir sa hlorovodoničnom kiselinom što prouzrokuje hemostazu,…

Reči na slovo H
0

Većina filozofskih hrestomatija od koristi su svakom savremenom intelektualcu, kao vrelo ideja koje pokreću i…

Reči na slovo H
0

U svetu matematike, tačnije geometrije heksagon je dobro poznat kao oblik koji je jedinstven i…