Browsing: Reči na slovo H

Reči na slovo H
0

Šta je heuristika? Nauka o metodama i principima pronalaženja novog naziva se heuristika. Ako znate…

Reči na slovo H
0

Šta je helijum? Kakvo je njegovo značenje u hemiji i industriji? Helijum je pojam koji…

Reči na slovo H
0

Šta je hinduizam? Hinduizam predstavlja drevnu azijsku religiju, koja se smatra jednom od najstarijih organizovanih…

Reči na slovo H
0

Šta je hronologija? Nauka koja se bavi smeštanjem događaja u vremenu naziva se hronologija. Da…

Reči na slovo H
0

Šta je hijerarhija? Stepenasto uređenje elemenata u rangirani poredak, gde je svaki rang, počev od…

Reči na slovo H
0

Šta je hereditet? Hereditet je latinska reč za nasleđe. Latinski jezik se smatra majkom svih…

Reči na slovo H
0

Šta je hemeroteka? Zbirka novina, časopisa i drugih publikacija koje svaki dan izlaze naziva se…

Reči na slovo H
0

Šta je hipoksija? Hipoksija je medicinski termin za stanje smanjene količine kiseonika u ćelijama i…