Browsing: Reči na slovo H

Reči na slovo H
0

Šta je hronologija? Nauka koja se bavi smeštanjem događaja u vremenu naziva se hronologija. Da…

Reči na slovo H
0

Šta je hijerarhija? Stepenasto uređenje elemenata u rangirani poredak, gde je svaki rang, počev od…

Reči na slovo H
0

Šta je hereditet? Hereditet je latinska reč za nasleđe. Latinski jezik se smatra majkom svih…

Reči na slovo H
0

Šta je hedonizam? Težnja ka potpunim zadovoljstvom koje je samo po sebi svrha i cilj…

Reči na slovo H
0

Šta je hladnokrvnost? Hladnokrvnost je osobina čoveka koji ostaje potpuno smiren i u neugodnim ili…

Reči na slovo H
0

Šta je hemeroteka? Zbirka novina, časopisa i drugih publikacija koje svaki dan izlaze naziva se…

Reči na slovo H
0

Šta je hipoksija? Hipoksija je medicinski termin za stanje smanjene količine kiseonika u ćelijama i…

Reči na slovo H
0

Šta je to hagiografija? Literarni žanr koji opisuje život svetaca naziva se hagiografija. Na našem…

Reči na slovo H
0

Šta su to hijeroglifi? Hijeroglifi predstavljaju ideografsko pismo čiji su zapisi pronađeni uklesani u kamen.…

Reči na slovo H
0

Šta znači hilus? Hilus je naziv za mesto u kojem u neki organ ulaze ili…