Browsing: Reči na slovo H

Reči na slovo H
0

Helminti, šta je to? Da li znate koje je značenje ovog pojma? Helminti je naziv…

Reči na slovo H
0

Šta je hipokrizija i na kakvu osobinu ukazujemo kada koristimo pojam hipokrizija? Hipokrizija je licemerje,…

Reči na slovo H
0

Šta znači hipotermija u smislu zdravstvenog stanja? Kako se javlja hipotermija kao potencijalno opasno stanje?…

Reči na slovo H
0

Šta znači kada čujemo da je posredi neka halabuka? Da li halabuka ima isto značenje…

Reči na slovo H
0

Šta je hendikep? Šta znači kada kažemo da je čovek hedikepiran, odnosno da ima neki…

Reči na slovo H
0

Šta je hipoteza? Šta znači kada kažemo da je neko postavio hipotezu? Hipoteza je pretpostavka…

Reči na slovo H
0

Šta je hidrologija? Znate li tačnu definiciju ovog pojma? Nauka o vodi, njenim fizičkim svojstvima…

Reči na slovo H
0

Šta je heuristika? Nauka o metodama i principima pronalaženja novog naziva se heuristika. Ako znate…

Reči na slovo H
0

Šta je helijum? Kakvo je njegovo značenje u hemiji i industriji? Helijum je pojam koji…

Reči na slovo H
0

Šta je hinduizam? Hinduizam predstavlja drevnu azijsku religiju, koja se smatra jednom od najstarijih organizovanih…

1 2 3 5