Browsing: Reči na slovo F

Reči na slovo F
0

Šta je fonofobija? Bolestan strah od buke ili glasnog govora naziva se fonofobija. Verujem da…

Reči na slovo F
0

Šta je filantrop? Čovekoljubac, odnosno osoba koja voli ljude naziva se filantrop. Svakodnevno u medijima…

Reči na slovo F
0

Šta je to flegmatičnost? Flegmatičnost predstavlja vrstu ljudskog temperamentna koja se odlikuje hladnokrvnosti, mirnoćom i…

Reči na slovo F
0

Šta su to frajle? Frajle je nemačka reč za gospođice. Obično je reč o nešto…

Reči na slovo F
0

Šta je to fišbajn? Najprostije rečeno, pojam fišbajn se odnosi na žicu ili sajlu koja…

Reči na slovo F
0

Šta je to fiziologija? Nauka koja se bavi proučavanjem i tumačem faktora odgovornih za nastanak,…

Reči na slovo F
0

Šta je to frivolan? Osoba koja je bezobrazna i ništava, a ponaša se raskalašno naziva…

Reči na slovo F
0

Šta su to fanfare? Svečane trube nazivaju se fanfare. Sigurno ste do sada imali prilike…

Reči na slovo F
0

Šta je to fetva? Pravno rešenje koje donosi muftije o nekoj spornoj stvari naziva se…

Reči na slovo F
0

Šta je to filoksera? Lisna vaš koja nanosi štetu isključivo vinovoj lozi naziva se filoksera.…