Browsing: Reči na slovo C

Reči na slovo C
0

Šta je citologija? Grana biologije koja za cilj ima proučavanje i razumevanje ćelija naziva se…

Reči na slovo C
0

Šta je cilindar? Cilindar označava konveksno geometrijsko telo ograničeno sa dva kruga u paralernim ravnima…

Reči na slovo C
0

Šta znači celivati? Celivati je crkveni izraz koji znači poljubiti crkvenu ikonu, krstić ili ruku…

Reči na slovo C
0

Šta je to cinizam? Cinizam predstavlja bezobrazluk, bezočnost, zajedljivnost, odnosno zanemarivanje spoljašne pristojnosti. Pojam cinizam…

Reči na slovo C
0

Šta znači ciborijum? Element ranohrišćanske arhitekture koji predstavlja posebnu vrstu nastrešice naziva se ciborijum. Male…

Reči na slovo C
0

Šta znači copyright? Zakonsko pravo autora da zaštiti svoje delo od kopiranja naziva se copyright.…

Reči na slovo C
0

Šta znači reč cokule? Teške i jake kožne cipele nazivaju se cokule. Pojam cokule spada…

Reči na slovo C
0

Šta znači biti ciničan? Cinik je osoba koja se svemu podsmeva. Etimolozi kažu da izraz ciničan…

Reči na slovo C
0

Šta je to cionizam? Osoba koja zastupa cionizam naziva se cionista. Etimolozi kažu da je…

Reči na slovo C
0

Šta je to civilizacija? Civilizacija predstavlja društvenu usklađenost, odnosno onaj stepen kulture u kojem su…

1 2