Browsing: Reči na slovo Č

Reči na slovo Č
0

Šta je to čmičak? Znate li koje je tačno značenje ovog pojma? Upala lojnih žlezda…

Reči na slovo Č
0

Šta znači čeznuti odnosno koje značenje ima imenica čežnja? Čežnja je pojam koji se često…

Reči na slovo Č
0

Šta je čakija? Čakija je turska reč za džepni nožić tj. perorez. Poznato je da…

Reči na slovo Č
0

Šta je činovnik? Činovnik je naziv za osobu kojoj je poverena određena dužnost u nekom…

Reči na slovo Č
0

Šta je čardak? Zgrada izgrađena na stubovima koja služi za skladištenje kukuruza naziva se čardak.…

Reči na slovo Č
0

Šta je čekrk? Sprava koja služi za skretanje smera sile ili za podizanje ili povlačenje…

Reči na slovo Č
0

Šta je to čaršija? Trgovinski centar nekog grada naziva se čaršija. Nekada se centar svakog…

Reči na slovo Č
0

Šta znači čangrizav? Čangrizav je onaj koji je svojeglav, namrgođen, odnosno onaj koji je sklon…

Reči na slovo Č
0

Šta je to čarapan? Čarapan je naziv za stanovnika Kruševca. Pojam čarapan izveden je od…

Reči na slovo Č
0

Šta je čemer? Čemer je reč čije značenje se odnosi na osećanje boli, tuge, jada,…

1 2