Browsing: Reči od F do Š

Reči na slovo H
0

Šta je hendikep? Šta znači kada kažemo da je čovek hedikepiran, odnosno da ima neki…

Reči na slovo H
0

Šta je hipoteza? Šta znači kada kažemo da je neko postavio hipotezu? Hipoteza je pretpostavka…

Reči na slovo Č
0

Šta znači čeznuti odnosno koje značenje ima imenica čežnja? Čežnja je pojam koji se često…

Reči na slovo F
0

Šta je filozofija? Šta znači kada nekome kažemo da previše filozofira? Nauka koja se bavi…

Reči na slovo H
0

Šta je hidrologija? Znate li tačnu definiciju ovog pojma? Nauka o vodi, njenim fizičkim svojstvima…

Reči na slovo C
0

Šta je celina? Šta znači kada kažemo da je nešto celovito? Celina je pojam koji…

Reči na slovo F
0

Šta je falus? Da li znate tačno značenje navedenog pojma? Falus je naziv za bilo…

Reči na slovo F
0

Šta je funkcija, šta znači kada čujemo da je funkcija nečega ili nekoga da obavi…

Reči na slovo F
0

Šta je floskula? Da li znate koje je značenje navedenog pojma? Floskula je u drevnoj…

1 2 3 4 5 15