Browsing: Reči od F do Š

Reči na slovo Š
0

Šta je šarlatan? Šarlatan je naziv za osobu koja trvdi da posedjuje znanje i veštine,…

Reči na slovo H
0

Šta je hladnokrvnost? Hladnokrvnost je osobina čoveka koji ostaje potpuno smiren i u neugodnim ili…

Reči na slovo F
0

Šta je filantrop? Čovekoljubac, odnosno osoba koja voli ljude naziva se filantrop. Svakodnevno u medijima…

Reči na slovo H
0

Šta je hemeroteka? Zbirka novina, časopisa i drugih publikacija koje svaki dan izlaze naziva se…

Reči na slovo C
0

Šta je cilindar? Cilindar označava konveksno geometrijsko telo ograničeno sa dva kruga u paralernim ravnima…

Reči na slovo C
0

Šta znači celivati? Celivati je crkveni izraz koji znači poljubiti crkvenu ikonu, krstić ili ruku…

Reči na slovo F
0

Šta je to flegmatičnost? Flegmatičnost predstavlja vrstu ljudskog temperamentna koja se odlikuje hladnokrvnosti, mirnoćom i…

Reči na slovo H
0

Šta je hipoksija? Hipoksija je medicinski termin za stanje smanjene količine kiseonika u ćelijama i…

Reči na slovo H
0

Šta je to hagiografija? Literarni žanr koji opisuje život svetaca naziva se hagiografija. Na našem…

Reči na slovo F
0

Šta su to frajle? Frajle je nemačka reč za gospođice. Obično je reč o nešto…

1 2 3 4 5 12