Browsing: Reči od F do Š

Reči na slovo C
0

Šta je citoplazma? Sve ćelije nekog organizma imaju citoplazmu. Naravno, najveća razlika jeste između organizama…

Reči na slovo H
0

Šta je heuristika? Nauka o metodama i principima pronalaženja novog naziva se heuristika. Ako znate…

Reči na slovo H
0

Šta je helijum? Kakvo je njegovo značenje u hemiji i industriji? Helijum je pojam koji…

Reči na slovo Č
0

Šta je čakija? Čakija je turska reč za džepni nožić tj. perorez. Poznato je da…

Reči na slovo F
0

Šta znači fatalno? Fatalno je pridev koji se koristi da označi nešto što je neizbežno,…

Reči na slovo H
0

Šta je hinduizam? Hinduizam predstavlja drevnu azijsku religiju, koja se smatra jednom od najstarijih organizovanih…

Reči na slovo Š
0

Šta znači šurak? Šurak je naziv za ženinog brata. Poznato je da su Srbi jedan…

Reči na slovo Č
0

Šta je činovnik? Činovnik je naziv za osobu kojoj je poverena određena dužnost u nekom…

Reči na slovo Č
0

Šta je čardak? Zgrada izgrađena na stubovima koja služi za skladištenje kukuruza naziva se čardak.…

Reči na slovo Č
0

Šta je čekrk? Sprava koja služi za skretanje smera sile ili za podizanje ili povlačenje…

1 2 3 4 5 14