Browsing: Reči od F do Š

Reči na slovo F
0

Šta znači fatalno? Fatalno je pridev koji se koristi da označi nešto što je neizbežno,…

Reči na slovo H
0

Šta je hinduizam? Hinduizam predstavlja drevnu azijsku religiju, koja se smatra jednom od najstarijih organizovanih…

Reči na slovo Š
0

Šta znači šurak? Šurak je naziv za ženinog brata. Poznato je da su Srbi jedan…

Reči na slovo Č
0

Šta je činovnik? Činovnik je naziv za osobu kojoj je poverena određena dužnost u nekom…

Reči na slovo Č
0

Šta je čardak? Zgrada izgrađena na stubovima koja služi za skladištenje kukuruza naziva se čardak.…

Reči na slovo Č
0

Šta je čekrk? Sprava koja služi za skretanje smera sile ili za podizanje ili povlačenje…

Reči na slovo H
0

Šta je hronologija? Nauka koja se bavi smeštanjem događaja u vremenu naziva se hronologija. Da…

Reči na slovo F
0

Šta je formalizam? Praksa ili doktrina koja se striktno pridržava propisanih ili tradicionalih forma, naziva…

Reči na slovo H
0

Šta je hijerarhija? Stepenasto uređenje elemenata u rangirani poredak, gde je svaki rang, počev od…

Reči na slovo Š
0

Šta je šarm? Osobina čoveka da se svojim nastupom i ponašanjem lako dopadne drugima naziva…

1 2 3 4 5 13