Browsing: Reči od F do Š

Reči na slovo H
0

Šta je hronologija? Nauka koja se bavi smeštanjem događaja u vremenu naziva se hronologija. Da…

Reči na slovo F
0

Šta je formalizam? Praksa ili doktrina koja se striktno pridržava propisanih ili tradicionalih forma, naziva…

Reči na slovo H
0

Šta je hijerarhija? Stepenasto uređenje elemenata u rangirani poredak, gde je svaki rang, počev od…

Reči na slovo Š
0

Šta je šarm? Osobina čoveka da se svojim nastupom i ponašanjem lako dopadne drugima naziva…

Reči na slovo Š
0

Šta je šizma? Šizma označava raskol ili rascep, a u figurativnom smislu ova reč se…

Reči na slovo F
0

Šta je farmakologija? Grana medicine koja proučava lekove i njihovo dejstvo na čovekov organizam naziva…

Reči na slovo F
0

Šta je fasung? Fasung je nemačka reč za okvir slike, odnosno ram. Veliki broj nemačkih reči…

Reči na slovo H
0

Šta je hereditet? Hereditet je latinska reč za nasleđe. Latinski jezik se smatra majkom svih…

Reči na slovo F
0

Šta je frivolnost? Raskalašnost, površnost, lakomislenost i bezobrazluk predstavlja frivolnost. Svi oni koji se razumeju…

Reči na slovo F
0

Šta je fonofobija? Bolestan strah od buke ili glasnog govora naziva se fonofobija. Verujem da…

1 2 3 4 12