Browsing: Reči od F do Š

Reči na slovo H
0

Šta je hidrologija? Znate li tačnu definiciju ovog pojma? Nauka o vodi, njenim fizičkim svojstvima…

Reči na slovo C
0

Šta je celina? Šta znači kada kažemo da je nešto celovito? Celina je pojam koji…

Reči na slovo F
0

Šta je falus? Da li znate tačno značenje navedenog pojma? Falus je naziv za bilo…

Reči na slovo F
0

Šta je funkcija, šta znači kada čujemo da je funkcija nečega ili nekoga da obavi…

Reči na slovo F
0

Šta je floskula? Da li znate koje je značenje navedenog pojma? Floskula je u drevnoj…

Reči na slovo C
0

Šta je citoplazma? Sve ćelije nekog organizma imaju citoplazmu. Naravno, najveća razlika jeste između organizama…

Reči na slovo H
0

Šta je heuristika? Nauka o metodama i principima pronalaženja novog naziva se heuristika. Ako znate…

Reči na slovo H
0

Šta je helijum? Kakvo je njegovo značenje u hemiji i industriji? Helijum je pojam koji…

Reči na slovo Č
0

Šta je čakija? Čakija je turska reč za džepni nožić tj. perorez. Poznato je da…

1 2 3 4 13