Browsing: Reči od F do Š

Reči na slovo C
0

Šta je celibat Bezbračan život naziva se celibat. Prema etimologiji izraz celibat vodi poreklo od…

Reči na slovo H
0

Šta znači HASAP Sisitem za bezbednost hrane naziva se hasap. Ni najmanje ne čudi što…

Reči na slovo H
0

Šta znači reč heterogen Za raznovrstan sastav nečega kaže se da je heterogen. Verovatno vam…

Reči na slovo F
0

Značenje reči frakcija Deo neke celine naziva se frakcija. Većina frakciju povezuje sa političkom strankom,…

Reči na slovo H
0

Šta znači heruistika Nauka o heruističkim metodama naziva se heruistika. Izraz heruistika potiče od grčke reči…

Reči na slovo Dž
0

Šta znači reč džambas Poznavalac konja naziva se džambas. Ukoliko volite konje, gledali ste trke…

Reči na slovo F
0

Šta znači falsifikator Osoba koja falsifikuje, koja pravi lažne stvari, naziva se falsifikator. Sigurno ste…

Reči na slovo H
0

Krv koja se zadržava u želucu dolazi u dodir sa hlorovodoničnom kiselinom što prouzrokuje hemostazu,…

Reči na slovo Č
0

Mala spravica sa lulom i posebnom posudom izuzetno lepo izrezbarena u spektru boja mogla se…

Reči na slovo H
0

Većina filozofskih hrestomatija od koristi su svakom savremenom intelektualcu, kao vrelo ideja koje pokreću i…

1 13 14 15 16 17