Browsing: Reči od F do Š

Reči na slovo Č
0

Šta je to čantra? Putnička torba naziva se čantra. Ranije izraz čantra je češće korišćen…

Reči na slovo F
0

Šta je to frankiranje? Frankiranje predstavlja plaćanje poštarine. Pojam frankiranje ne upotrebljava se često zbog…

Reči na slovo Š
0

Šta je to špalir? Svojevrstan red kao postrojenje ljudi ili biljaka naziva se špalir. Za…

Reči na slovo H
0

Šta je to habanera? Vrsta španskog plesa koji potiče sa Kube naziva se habanera. Izraz…

Reči na slovo H
0

Šta znači hvalospev? Uzdizanje, veličanje, tj. davanje pohvalne kritike nekome naziva se hvalospev. Pojam hvalospev…

Reči na slovo Š
0

Šta je to šanac? Specifično poljsko utvrđenje naziva se šanac. Etimologija kaže da izraz šanac…

Reči na slovo H
0

Šta su homonimi? Različite reči istog govornog sklopa nazivaju se homonimi. Prema etimologiji izraz homonimi…

Reči na slovo H
0

Šta je to hazard? Smeo pokušaj ili posao koji uglavnom zavisi od  sreće naziva se…

1 9 10 11 12 13 15