Browsing: Reči od F do Š

Reči na slovo H
0

Šta znači reč homogeno? Kada određene pojave spadaju u istu vrstu kažemo da su homogene.…

Reči na slovo H
0

Šta je to hloroform? Hloroform ili trilhormetan je bezbojna, gusta tečnost. Ljubitelji hemije verovatno znaju…

Reči na slovo C
0

Šta je to civilizacija? Civilizacija predstavlja društvenu usklađenost, odnosno onaj stepen kulture u kojem su…

Reči na slovo F
0

Šta je to fluktuacija? Kolebanje, menjanje odnosno nestabilnost naziva se fluktuacija. Reč fluktuacija dobro je…

Reči na slovo F
0

Šta znači fakat? Fakat znači zaista. Ljubitelji bosanskih i hrvatskih serija sigurno su primetili da…

Reči na slovo H
0

Vernik koji je obavio Hadždž naziva se hadžija. Etimologija kaže da izraz hadžija potiče od…

Reči na slovo F
0

Šta je feudalizam Zemljovlasnički sistem društvenog uređenja naziva se feudalizam. Sam izraz feudalizam potiče od…

Reči na slovo H
0

Šta znači heroizam? Heroizam znači da određena osoba poseduje veliku duševnu i telesnu nadmoć. Verujem…

Reči na slovo F
0

Poseban proces vranje naziva se fermentacija. Ljubitelji piva sigurno znaju sve o fermentaciji, ali za…

1 9 10 11 12 13 14