Browsing: Reči na slovo K

Reči na slovo K
0

Šta znači kontemplirati? Kontemplirati znači razmišljati o nečemu, ali na takav način da se potpuno…

Reči na slovo K
0

Šta je konstanta? Stalna velčina, odnosno vrednost koja se nikada ne menja naziva se konstanta.…

Reči na slovo K
0

Šta je karikatura? Prikaz neke stvari, osobe ili događaja sa preteranim isticanjem nekih karakterističnih svojstava…

Reči na slovo K
0

Šta znači konsternacija? Konsternacija označava poraženost, preneraženosti, zaprepašćenje. Sa pojmom konsternacija sigurno ste se susreli…

Reči na slovo K
0

Šta znači pojam koincidirati? Kada kažemo da „nešto koincidira s nečim“, to znači da se…

Reči na slovo K
0

Šta znači konkretnost? Konkretnost znači određenost i predstavlja osobinu onoga što je konkretno. Pojam konkretnost…

Reči na slovo K
0

Šta je kompleksnost? Kompleksnost predstavlja celovitost, svestranost, složenost. Do sada ste sigurno bili u prilici…

Reči na slovo K
0

Šta je kontrola? U najširem smislu kontrola označava proveravanje, nadzor, nadgledanje ili prevlast nad pojedincem,…

Reči na slovo K
0

Šta znači kuliranje? Kulirati znači ponašati se opušteno, ništa ne raditi, odmarati se. Svakodnevno u…

Reči na slovo K
0

Šta je kotlina? Prostrana uvala u zemljinoj kori koja je zatvorena sa svih strana naziva…

1 2 3 4 5 20