Browsing: Reči na slovo K

Reči na slovo K
0

Šta je kauterizacija? Sagorevanje rane u cilju sprečavanja daljeg procesa naziva se kauterizacija. Ako niste…

Reči na slovo K
0

Šta je kastracija? Gubljenje moći reprodukcije koje se ogleda u odstranjivanju testista kod mužijaka ili…

Reči na slovo K
0

Šta je koncipiranje? Koncipiranje podrazumeva zamišljanje i pravljenje skice, plana ili nekog nacrta. Da il…

Reči na slovo K
0

Šta je katolicizam? Najveća hrišćanska veroispovest na planeti naziva se katolicizam. Pojam katolicizam koristi se…

Reči na slovo K
0

Šta znači konformnost? Konformnost u svom najopštijem značenju koristi se da označi usaglašenost ili prilagodljivost…

Reči na slovo K
0

Šta je kolektivnost? Kolektivnost predstavlja osobinu onoga što je zbirno, zajedničko, opšte. Sigurno ste do…

Reči na slovo K
0

Šta je krepitacija? Puckanje vatre naziva se krepitacija. Krepitacija u medicini označava pucketanje zglobova. Da…

Reči na slovo K
0

Šta je kreiranje? Pojam kreiranje predstavlja reč koja je deo svakodnevne komunikacije koju obavljamo sa…

Reči na slovo K
0

Šta je kolokvijum? Predispitna obaveza koja se ogleda u proveri znanja u vidu testa naziva…

Reči na slovo K
0

Šta su kontraindikacije? Kontraindikacije predstavljaju neželjena dejstva, odnosno dejstva suprotna od očekivanih. Da li ste…

1 2 3 4 5 21