Browsing: Reči na slovo K

Reči na slovo K
0

Značenje reči kulminacija Vrhunac neke drame naziva se kulminacija. Sigurno ste čuli komentar posle neke…

Reči na slovo K
0

Značenje reči kontekst Smisao ili sadržaj nečega naziva se kontekst. Etimologija kaže da termin kontekst…

Reči na slovo K
0

Šta je kandelaber Vrsta svećnjaka naziva se kandelaber. Teško je ne zapaziti velike svećnjake poput…

Reči na slovo K
0

Značenje reči kolonada Red stubova naziva se kolonada. Izraz potiče od francuske reči colonnade koja…

Reči na slovo K
0

Značenje reči katarza Posebna vrsta pročišćenje naziva se katarza. Etimologija navodi da izraz katarza vodi…

Reči na slovo K
0

Šta znači reč kamerno Izvođenja muzike u manjem prostoru naziva se kamerno. Kamerna muzika je…

Reči na slovo K
0

Šta znači reč klistir Sprava kojom se vrši klistiranje naziva se klistir. S obzirom da…

Reči na slovo K
0

Šta znači reč kadar Kadrova ima više vrsta od onog filmskog preko vojnog i stručnog…

Reči na slovo K
0

Šta znači konfuzija Pomešanost različitih i nejasnih stvari naziva se konfuzija. Pometnja bilo u ponašanju…

Reči na slovo K
0

Šta znači kondicija Kapacitet nekog sportiste, na primer, meri se njegovom izdržljivošću kako u fizičkom,…

1 18 19 20 21 22 25