Browsing: Reči na slovo K

Reči na slovo K
0

Kvisling je pojam nastao po imenu Vidkuna Kvslinga, koji je bio političar, koji je od…

Reči na slovo K
0

Znate li šta zapravo znači reč ksenofobija? Ksenofobija označava strah ili anksioznost pema strancima ii…

Reči na slovo K
0

Koordinator je imenica muškog roda i označava osobu koja usklađuje rad više delatnosti ili lica,…

Reči na slovo K
0

Konkvistador (od španskog conquistador – osvajač) je bio naziv za brojne španske vojnike I avanturiste…

Reči na slovo K
0

U svakodnevnom životu često se čuje reč kohabitacija. Znamo li pravo značenje te reči? Reč…

1 18 19 20