Browsing: Reči na slovo K

Reči na slovo K
0

Značenje reči konformizam Konformista deluje prema principima konformizma. Etimologija kaže da izraz konformizam potiče od…

Reči na slovo K
0

Konceptualizam – značenje Određeni filozofski pravac naziva se konceptualizam. Etimologija kaže da izraz konceptualizam potiče…

Reči na slovo K
0

Značenje reči krucijalan Bitnije od bitnog naziva se krucijalnim. Etimologija kaže da izraz krucijalan potiče…

Reči na slovo K
0

Šta znači kalifat Kalif se nalazi na čelu kalifata. Etimologija kaže da termin kalifat potiče…

Reči na slovo K
0

Značenje reči konspiracija Konspirirati znači učestvovati u konspiraciji. Postoje mnogi izrazi koji predstavljaju zamenice za…

Reči na slovo K
0

Definicija i značenje reči kompetentnost Za svaku stručnu kompetenstnost potrebna je kompetencija. Etimologija kaže da…

Reči na slovo K
0

Značenje reči kulminacija Vrhunac neke drame naziva se kulminacija. Sigurno ste čuli komentar posle neke…

Reči na slovo K
0

Značenje reči kontekst Smisao ili sadržaj nečega naziva se kontekst. Etimologija kaže da termin kontekst…

Reči na slovo K
0

Šta je kandelaber Vrsta svećnjaka naziva se kandelaber. Teško je ne zapaziti velike svećnjake poput…

Reči na slovo K
0

Značenje reči kolonada Red stubova naziva se kolonada. Izraz potiče od francuske reči colonnade koja…

1 18 19 20 21 22 26