Browsing: Reči na slovo K

Reči na slovo K
0

Konvencija, šta je to zapravo? Koje značenje ima pojam konvencija? Sporazum ili dogovor o modalitetima…

Reči na slovo K
0

Šta znači konvencionalan? Saznate tačno značenje ovog pojma. Konvencionalan je pridev koji označava onog koji…

Reči na slovo K
0

Šta je kadenca? Da li ste upoznati sa svim značenjima koje ima ovaj pojam? Kadenenca…

Reči na slovo K
0

Koje značenje ima pojam kujundžija? O kakvom je tačno zanatu reč? Šta je kujundžija? Kujundžija…

Reči na slovo K
0

Šta je korektnost i kakvo značenje ima ta osobina? Korektnost je karakteristika čoveka ili grupe…

Reči na slovo K
0

Šta znači pojam komparirati? Koja je definicija te reči? Komparirati znači porediti, uporedjivati. Komparirati je…

Reči na slovo K
0

Šta znači reč kmet? Kakvo značenje danas ima ova arhaična reč? Kmet je nekada bio…

Reči na slovo K
0

Šta je to kritika? Da li je dobro kritikovati i na koji način? Svojstveno kritici…

Reči na slovo K
0

Šta znači pojam kontinuitet? Neprekidnost nekog niza naziva se kontinuitet. Suprotan diskontinuitetu, pojam kontinuitet otkriva…

1 2 3 4 24